zburevka

Проекти на обговорення та аналіз регулярного впливу

 

Новозбур”ївська сільська рада Голопристанського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

  шостої  сесії  сьомого  скликання

(проект)

 

від 30.06.2016 №

с. Нова Збур”ївка

 

Про затвердження

ставок земельного податку

та грошової оцінки земель різного

функціонального використання на

території Новозбур’ївської сільської ради

на 2017 рік

       Згідно технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Новозбур’ївської сільської ради, для більш раціонального та об’єктивного підходу до питання оподаткування земель населеного пункту, відповідно ст..ст. 272. 274. 276. 288. 289 Податкового кодексу Україи, із змінами і доповненнями згідно Закону України від 218.12.2014 року № 71-VІІІ, керуючись ст. 26 Закону України ’’Про місцеве самоврядування в Україні’’, сільська рада

в и р і ш и л а:

       1. Затвердити ставки земельного податку на земельні ділянки житлової забудови (0,03га) 1% від нормативної грошової оцінки за 1га (додаток №1)

 економіко-планувальна зона № 1 – 4533 грн.

                                                      № 2 – 3875 грн.

                                                      № 3 – 3565 грн.

                                                      № 4 – 3099грн.

       2. Затвердити ставки земельного податку на земельні ділянки в межах населеного пункту для ведення ОСГ 1% від нормативної грошової оцінки за 1га (додаток №2):

№ 1 – 454 грн.

№ 2 – 387 грн.

№ 3 – 356 грн.

№ 4 – 309 грн.

       3. Затвердити ставки земельного податку на земельні ділянки за межами населеного пункту для ведення ОСГ 1% від нормативної грошової оцінки за 1га (додаток №3):

рілля – 289,16 грн.

       4. Затвердити ставки земельного податку на земельні ділянки (частки пая) 0,3% нормативної грошової оцінки (додаток №4):

рілля – 86,75 грн.

     5. Затвердити грошову оцінку земель різного функціонального використання у розрізі економічно-планувальних зон (грн. за 1 га) встановивши ставку земельного податку 1% від нормативної грошової оцінки  (додаток № 5)

     6. Затвердити середньо вирахувану вартість 1га землі з урахуванням агровиробничих грунтів сільськогосподарських угідь за межами населеного пункту с. Нова Збур’ївка 26115,84 грн.

     7. Затвердити пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб (додаток №6)

8. Затвердити пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб (додаток №7)

     8. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів та на рахівників касирів Попову Л.В., Дмитренко А.М..


Сільський голова                                      Т.І.Самойленко

 

Аналіз регуляторного впливу

 

Відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi”, Методики проведення аналiзу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2004р.№ 308

 

Назва регуляторного акта:   Проект рішення  «Про встановлення розміру ставок земельного податку з фізичних осіб по Новозбур’ївській сільській раді на 2017 рік»

 

Регуляторний орган:    Новозбурївська сільська рада.

 

Вiдповiдальна особа:    спеціаліст  по земельним питанням  Нижник В.А.

 

Контактний телефон:   4-72-45. 

1.     Основна проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

 Головна проблема, яка буде розв’язана шляхом прийняття даного регуляторного акту - визначення на законних підставах, розміру земельного податку для сплати юридичними та фізичними особами за земельні ділянки, розташовані на території села Нова Збурївка . За відсутністю вищевказаного регулювання сплата податку за земельні ділянки буде недійсною та з порушенням чинного законодавства.

Проблема є дуже важливою, бо розміри ставок земельного податку прямо впливають на надходження до місцевого бюджету.

Підставою для здійснення регулювання зазначеного питання є: 35 п. 1 ст. 26 Закону України„Про місцеве самоврядування в Україні", ч. 2 ст. 7 Закону України „Про плату за землю».

Відповідно до вищевказаних законодавчих актів проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів. Крім того, діючі регуляторні акти щодо розміру ставок земельного податку підлягають корегуванню відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України" - на відповідний рік. В результаті прийняття запропонованого регуляторного акта юридичні та фізичні особи, як суб'єкти господарювання, мають законні підстави для сплати земельного податку до місцевого бюджету.

2.     Очікувані результати від прийняття запропонованого регуляторного акта

Отримання стабільного та рівномірного наповнення місцевого бюджету – сплату земельного податку юридичними та фізичними особами за земельні ділянки, розташовані на території села Нова Збурївка. 

 3.     Цілі державного регулювання:

-  зміцнення дохідної бази бюджету села;

-оптимізація встановленої ставки земельного податку

 Метою регулювання є встановлення ставок земельного податку на території Новозбурївської сільської ради за земельні ділянки не сільськогосподарського призначення. Іншим способом досягнення вказаної цілі державного регулювання є проведення грошової оцінки земельних ділянок, що розташовані на території сільської ради. На даний момент, в зв’язку з обмеженістю коштів сільського бюджету, проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, що розташовані на території Новозбур’ївської сільської ради є неможливим.

Крім того,досягнення встановлених цілей, запропонованим регуляторним актом є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання (для юридичних і фізичних осіб), а також дає можливість визначити обсяг надходжень до місцевого бюджету.

 4.     Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначених цілей:

1.  Розглянути варіант збереження чинного рівня встановленої ставки, тобто ставку земельного податку можливо встановити нижчою від запропонованої в рішенні.

Дана альтернатива також є неприйнятною у зв’язку з тим, що в цьому випадку не буде максимально наповнюватись місцевий бюджет, що негативно відіб’ється на соціальному розвитку села.

2. Прийняти запропонований проект регуляторного акту та рішення Новозбурївської сільської ради «Про встановлення розміру ставок земельного податку на 2017 рік».

Дана альтернатива є найбільш оптимальною і прийнятною.  Регуляторний акт дасть можливість вирішення питання надходження додаткових коштів до бюджету, планування бюджету села.

 На дію запропонованого регуляторного акту можуть вплинути такі зовнішні чинники:

- зміна діючого законодавства з питань оподаткування;

- зменшення кількості суб’єктів господарювання.

 5.     Механізм і заходи для  розв’язання проблеми:

- підготовка відповідного проекту рішення та розгляд його на сесії сільської ради;

- інформувати територіальну громаду про вимоги прийнятого регуляторного акту.

- затвердження та сплата земельного податку юридичними та фізичними особами за земельні ділянки,розташовані на території села Нова Збурївка  згідно запропонованого розміру та посилення контролю за повнотою перерахування її до бюджету села.

 6.     Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

Передбачається, що юридичними та фізичними особами будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі, тому як вартість виконання цих вимог нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог.

Збільшення доходної частини бюджету призведе до підвищення рівня соціального забезпечення як окремих категорій громадян, так і всього села в цілому.

7.     Очікувані результати:

 Новозбурївська сільська рада та її виконавчі органи, інші органи державної влади

 Вигоди:

-    збільшення надходжень до бюджету.

-    підвищення рівня використання економічних ресурсів села.

-    посилення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства суб’єктами господарювання , на яких поширюватиметься дія рішення;

Витрати:

не передбачаються.

Суб'єкти підприємницької діяльності

 Вигоди:

 -    прозорість структури плати ставок земельного податку;

Витрати:

 не передбачаються.

 Територіальна громада села

 Вигоди:

 -   прозорість структури плати ставок земельного податку;

-   вирішення частини соціальних проблем села за рахунок зростання доходної частини сільського бюджету.

Витрати:

 не передбачуються.

8.     При виникненні змін у чинному законодавстві, економічної ситуації та інших випадках, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні коригування та доповнення.

 9.     Строк дії акту:

Термін дії запропонованого регуляторного акта довгостроковий і чинний до його відміни, а також у разі зміни чинного законодавства та з інших причин. 
10. Основні показники результативності акта:

Дане рішення окремо визначених показників не матиме. З його прийняттям взагалі упорядкується механізм встановлення  ставок земельного податку.

Проте опосередковані показники результативності даного регуляторного акту є:

- розмір надходжень від земельного податку з прийняттям цього рішення;

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія рішення;

- рівень про інформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення.

11. Заходи  за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту:

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання його чинності.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватись через 1 рік, у формі аналітичної довідки, яка буде оприлюднена в засобах масової інформації, а потім кожні 3 роки.  

Спеціаліст  по земельним питанням                                     В.А.Нижник


                         

Новозбур'ївська сільська рада Голопристанського району

  Херсонської області

РІШЕННЯ

шостої сесiїсільської ради сьомого  скликання 

  

від 06.07.2016   78                                                                                                                                                                    

Про податок на  майно 

          Керуючись Податковим кодексом України від 02.12.2010 року №2755 – VІ, Законом України ”Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014 №71 - VІІІ,  статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська  рада 

                                                  В И Р І Ш И Л А: 

1.Встановити  з 01 січня 2017 року на території Новозбур’ївської сільської ради   податок   майно. 

2.Затвердити Положення про податок майно (додається). 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію сільської  ради з питань планування, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю.

 

Сільський голова                                                            Т.І Самойленко            


Податок на майно

 І.Положення про транспортний податок                                                  

1.Платники податку

1.1.Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані на території  Голопристанської сільської  ради    згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2.1 цього Положення є об’єктами оподаткування.

2. Об”єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього Положення.

4. Ставка  податку

4.1. Cтавка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього Положення.

5.Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2017 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2017 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим кодексом України,
з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

7. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до сільського  бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

ІІ.Податок на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки

1.Загальні положення.

Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки;

1.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

1.2. садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

1.3. дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку".

Об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а)   будівлі готельні -  готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні -  будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д)   будівлі для публічних виступів -   (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є)  інші будівлі; 

2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням  міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на
60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх
кількості
- на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів;

г) для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями) – на всю площу об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості;

д)  для господарських (присадибних) будівель, що перебувають у власності фізичних осіб, а саме : хлівів,  вбиралень,  навісів, котелень, бойлерних, гаражі  - на всю площу об’єктів нежитлової нерухомості.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).  

5.2.Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської  ради;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Органи місцевого самоврядування   до 1 лютого поточного року подає до контролюючого органу  відомості стосовно пільг, наданих  сільською  радою відповідно до пункту 5 цього Положення.

6. Ставка податку

6.1. Ставка податку встановлюється   за 1 кв. метр бази оподаткування

з 01 січня 2017 року :

- для об’єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб - у розмірі 0,5

 відсотка,  для об’єктів нежитлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб - у розмірі 0,1  відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

з 01 січня 2017 року :

- для об’єктів житлової та нежитлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб - у розмірі   0,2  відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до  пункту 5 цього Положення  та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до до  пункту 5 цього Положення   та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до пункту 5 цього Положення   та відповідної ставки податку.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право
власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно,
а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до
20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з
1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив
право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника
- починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

 

Секрктар виконкому                         С.М Погребняк


 

   НОВОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО  РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

(проект)

 

 від 30.06.2016 року №

Про встановлення ставок єдиного податку

для суб'єктів підприємницької діяльності

( фізичних осіб) на 2017 рік.

      Керуючись частиною 1 пунктом 24 статті 26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні " , пунктом  10.3 статті 10 , пунктом 12.4 статті 12 Податкового кодексу України,  сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

  1. 1.Встановити на території  Новозбур’ївської сільської ради розміри ставок єдиного  податку для суб'єктів підприємницької діяльності            (фізичних осіб) на 2017 рік згідно з додатками № 1.
  2. 2.Затвердити Положення про єдиний податок . (Додаток № 2)
  3. 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на   голову постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів .

 

             Сільський голова                                     Т.І Самойленко               

                      

А Н А Л І З

 

регуляторного  впливу до  проекту  рішення Новозбур’ївської сільської  ради

 

«Про встановлення ставок єдиного податку  для суб’єктів підприємницької діяльності                ( фізичних осіб) на 2017 рік»

 

         Аналіз  регуляторного  впливу  до  проекту  ставок  єдиного  податку   підготовлено  згідно  з  вимогами  Закону  України  « Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності,  Методики  проведення  аналізу  впливу  регуляторного  акту, затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 11.03.2004 року № 308,  Податкового кодексу України.

 

Опис  проблеми:

 

Єдиний  податок – один із  значних  джерел  наповнювання  доходної  частини  місцевого  бюджету.

 

          У зв’язку з прийняттям   Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності " № 4014-У1 від 4 листопада 2011 року, у Розділ Х1У Податкового кодексу включено главу 1 , яка встановлює правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку.

 

            Згідно ст.293 Податкового кодексу України  фіксовані ставки єдиного податку для 1 та 2 груп платників єдиного податку встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати,(встановленої законом на 1 січня податкового ( звітного) року сільською радою).

 

           Враховуючи те, що місцеві податки і збори займають питому вагу у формуванні та наповненні бюджету села , пропонується прийняти ставки єдиного податку для 1 та 2 групи платників єдиного податку  по максимально граничному рівню у розрізі відповідних груп та дозволених видів діяльності.

 

Збільшення  ставок  єдиного  податку  не  створить  перешкод  для  розвитку  підприємницької  діяльності, а  приведе  запропоновані  ставки  до  сьогоднішньої  ситуації.

 

Метою  даного  регуляторного  акту  є:

 

- виконання вимог  Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності "  № 4014-У1 від  4 листопада 2011 року ;

 

- дотримання  вимог Закону  України  « Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності» щодо  підготовки  та  затвердження  регуляторних  актів»

 

- збільшення  надходжень  до  місцевого  бюджету;

 

- збалансування  інтересів  фізичних  осіб-підприємців, громадян, органів  влади

 

Альтернативи  вирішення  проблеми:

 

- регулювання    вищезазначеної  проблеми  на  державному  рівні;

 

- збереження  існуючого  стану;

 

- прийняття  рішення  про  перегляд діючих  ставок;

 

Оцінюючи зазначені   альтернативи  необхідно  відмітити, що згідно чинного  законодавство  встановлення  ставок  єдиного  податку  у затверджених межах для    фізичних  осіб  надано   повноваження  місцевим  радам .

 

          Виходячи з діючого  на  даний  час законодавства  фізичні  особи підприємці  які  не  мають  можливості  перебувати  на   спрощеній  системі  оподаткування  мають  право  переходу  на  загальну  систему  оподаткування.

 

Механізми  та заходи, які  пропонується  застосувати  для  розв’язання  проблеми.

 

1.Підвищення  розміру  ставок  податку до  економічного  обґрунтування;

 

2.Охоплення  ставок  єдиного  податку  ширшого  кола  фізичних  осіб-підприємців.

 

Очікувані  результати  від  прийняття  регуляторного  акта.

 

Для  визначення  очікуваних  результатів  від  прийняття  даного  регуляторного  акта  застосуємо  метод  аналізу  вигод   і  витрат.

 

Вигоди: - збільшення  надходження до  місцевого  бюджету  та  пенсійного  фонду,  створення  нових  робочих  місць, стимулювання  розвитку  підприємництва, зростання  доходів  населення  села.

 

Витрати:  додаткові  витрати  у  вигляді  сплати  нових  розмірів  ставок  єдиного  податку для  суб’єктів  підприємницької  діяльності - фізичні  особи,  а для  громадян   взагалі  відсутні.

 

Тому   ставки  єдиного  податку  в  запропонованих  розмірах  надають  можливість  збільшення  надходжень  єдиного  податку  в  значній  сумі.

 

Обґрунтування  терміну  дії  запропонованого  регуляторного  акту.

 

 

 

Термін  дії  запропонованого  регуляторного  акту  необмежений, з   можливістю  внесення  до нього  змін та його  відміни  у  разі  зміни  чинного  законодавства чи в  інших  випадках.

 

Показники  результативності  акта.

 

1.Кількість фізичних  осіб –підприємців, що  знаходяться  на  спрощеній  системі  оподаткування.

 

2.Сума  надходжень  до  місцевого  бюджету  від  сплати  єдиного  податку фізичних  осіб.

 

Заходи  за  допомогою  яких  здійснюється  відстеження  результативності  регуляторного  акта.

 

 1. Строк проведення базового відстеження результативності акта до дня набрання чинності регуляторного акту.

 

2.Строк  проведення   повторного  відстеження  результативності  акта – через   рік  з  дня  набрання  чинності  рішення.

 

Для  відстеження  результативності використовуватимуться  дані, отримані  в Голопристанській ДПІ.

 

Секретар ради                                       С.М Погребняк