Проекти рішень на чергову сесію сільської ради

проекти рішень на сесію - Про звіт щодо виконання сільського бюджету за 2016 рік

Головна статті
проекти рішень на сесію
Про звіт щодо виконання сільського бюджету за 2016 рік
Про затвердження тарифів приватного комунального підприємства.
Про затвердження програми економічного, соціального та культурного розвитку громади Новозбур’ївської сільської ради на 2017 рік.
Про затвердження проекту Детального плану території під розміщення магазину змішаної групи товарів із земель житлової та громадської забудови
Про припинення права користування земельних ділянок згідно поданої заяви
Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану території
Про розгляд проекту розпорядження Голопристанської районної державної адміністрації
Про тимчасові угоди оренди земельних ділянок
Всі сторінки

Новозбур”ївська сільська рада Голопристанського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

одинадцятої   сесії   шостого  скликання

(проект)

 

від   .  .2017 №

с. Нова Збур’ївка                                           

Про звіт щодо виконання

сільського бюджету за   2016 рік

     Розглянувши наданий головним бухгалтером Катковою Л.В рною адміністрацією звіт про виконання сільського бюджету за 2016 рік сільська рада констатує, що за звітний період до загального фонду сільського бюджету надійшло5197819 гривень закріплених доходів, що становить 103 відсотки до планових призначень на відповідний період.

     У звітному періоді сільська рада  отримала  з районного бюджету:

- субвенцію , що одержується з районних та міських бюджетів у сумі  1624600 грн (100%)..та стабілізаційну дотацію 15000 гривень.

     Витрати по загальному фонду склали 4814264,53  гривень.

     В доходи спеціального фонду сільського бюджету надійшло  інших власних надходжень у сумі 61550 гривень ,  плата за послуги на суму 202360,87  гривень, по іншим коштам спеціального фонду надійшло 1636322,22 гривень.

    Заборгованість з виплати заробітної плати та по захищеним статтям відсутня.

    Враховуючи висновки  та  рекомендації постійної комісії  з питань планування, бюджету та фінансів від  31.01.2017, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

в и р і ш и л а :

    1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 2016 рік за доходами  в сумі 5197819  гривень та видатками в сумі 4814264,53 гривень  по загальному фонду та   за доходами в сумі 1900233,09 гривень та видатками в сумі 1897270,59 гривень по спеціальному фонду. Заборгованість з виплати заробітної плати та по захищеним статтям відсутня.

 

Сільський голова                                                Т.І. Самойленко

 

Пояснювальна записка до звіту про виконання сільського бюджету

 Новозбур’ївської сільської ради за 2016 рік

 

Загальна характеристика

За 2016 рік  до сільського бюджету надійшло  5197819,25  гривень  власних і закріплених доходів.

Виконано майже  всі заплановані надходження  доходів загального фонду бюджету села.

За звітний період поступило субвенції на фінансування дитячого садка та культури в сумі  1624600 грн, власних надходжень надійшло 3558219 гривень, стабілізаційна дотація склала 15000 гривень.

     У розрізі доходів:. –акцизного збору надійшло 364052 гривні при плані 317700 грн;

                                     -земельний податок з юридичних осіб-11092,11 грн(план 9500 грн)

                                     -орендна плата з юрид осіб надійшла в сумі 392009,76 грн(план 348780)

                                     -земельний податок з фізичних осіб надійшов у сумі 1261716,32 грн(план 1242780  грн)

                                    -орендна плата з фізичних осіб-523265,42 грн(план 579850 грн)

                                    -єдиний податок з юридичних осіб -58219 грн;

                                    -єдиний податок з фізичних обіб-389228,84 грн;

                                    -адміністративні штрафи-1773 грн;

                                    -плата за надання інших адмін. послуг-4852,48грн  (паспорт.стіл)

                                    -адмін.збір за державну реєстрацію-220728 гривень;

                                    -державне мито-2099,27 гривень.                                  

.  

В доходи спеціального фонду сільського бюджету за звітний період надійшло інших надходжень  1636322,22 гривень; по платі за послуги бюджетних установ доходи склали 202360,87 гривень, видатки

 204853,36 гривень(батьківська плата та канцелярія).По іншим джерелам власних надходжень бюджетних установ   надійшло 61550 грн., видатки  становлять 56095,01 гривень.

Освіта

За рахунок коштів сільського бюджету утримується 1 установа освіти, на що було передбачено  1696050 тис. грн., із яких профінансовано у відповідності до заявки головного розпорядника коштів на суму 1688349,73 грн., з них:

- на заробітну плату з нарахуванням – 1368297,64 тис. грн.

- на оплату за спожиті енергоносії – 160625 тис. грн.

- на харчування – 103772,60 тис. грн.  

-          Придбання матеріалів-40525,38 гривень

Культура і мистецтво

 На проведення заходів та утримання установ  культури передбачено 523750 тис. грн., із яких профінансовано у відповідності до заявки головного розпорядника коштів 520908тис. грн., з них:

- на заробітну плату з нарахуванням  429357,61тис. грн.  

- на оплату за спожиті енергоносії –33409,46  грн.        

- на витрати на предмети та матеріали – 54816,55 тис. грн.   

-          -

Соціальний захист населення

На проведення програм, заходів із соціального захисту населення  передбачено у звітному періоді 64000 грн., із яких профінансовано згідно рішень сесій сільської ради про надання матеріальної допомоги жителям села та ветеранам ВВв 63400   грн.,.

 

Органи управління

При планових асигнуваннях в сумі 2414123  грн. на утримання сільської ради  касові видатки склали  2383380 грн. , в тому числі на зарплату з нарахуванням –  2021888,48 гривень, на оплату  за спожиті енергоносії – 60671,99 грн.  На придбання предметів та матеріалів використано 243290 гривень, оплата послуг(інтернет, заправка картріджей, ремонти принтерів та обслуговування програм) 56221,46

 Фінансуються із сільського бюджету програма» Обдарована молодь « та « Спорт для всіх», у звітному періоді на проведення заходів відповідно програм витрачено 50310

 грн та 44915,80 грн. відповідно.

 

Фінансування установ, які знаходяться на балансі сільської ради проводилось стовідсотково від їх заявок.

Станом на 01 січня 2017 року заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери відсутня.

Головний бухгалтер                                                         Каткова Л.В


Аналіз виконання плану по доходах
На 2016 рік
грн.
ККД Доходи с. Нова Збур"ївка
Поч.річн. план Уточн.річн. план  Уточ.пл. за період Факт +/- % викон.
10000000 Податкові надходження   1918610,00 3216110,00 3216110,00 3328765,80 112655,80 103,50
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 59000,00 19000,00 19000,00 14413,00 -4587,00 75,86
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 59000,00 19000,00 19000,00 14413,00 -4587,00 75,86
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 59000,00 19000,00 19000,00 14413,00 -4587,00 75,86
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   242700,00 317700,00 317700,00 364052,52 46352,52 114,59
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 242700,00 317700,00 317700,00 364052,52 46352,52 114,59
18000000 Місцеві податки 1616910,00 2879410,00 2879410,00 2950300,28 70890,28 102,46
18010000 Податок на майно 1616910,00 2193410,00 2193410,00 2201569,55 8159,55 100,37
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 0,00 500,00 500,00 492,93 -7,07 98,59
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 0,00 0,00 0,00 518,75 518,75 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 0,00 12000,00 12000,00 12471,15 471,15 103,93
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   17500,00 9500,00 9500,00 11095,21 1595,21 116,79
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   223780,00 348780,00 348780,00 392009,76 43229,76 112,39
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   980780,00 1242780,00 1242780,00 1261716,33 18936,33 101,52
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   394850,00 579850,00 579850,00 523265,42 -56584,58 90,24
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 0,00 -155,00 -155,00 0,00
18040600 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 0,00 -155,00 -155,00 0,00
18050000 Єдиний податок   0,00 686000,00 686000,00 748885,73 62885,73 109,17
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  0,00 61000,00 61000,00 58219,75 -2780,25 95,44
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  0,00 355000,00 355000,00 389228,84 34228,84 109,64
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 0,00 270000,00 270000,00 301437,14 31437,14 111,64
20000000 Неподаткові надходження   900,00 154400,00 154400,00 229453,45 75053,45 148,61
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,00 1000,00 1000,00 1773,00 773,00 177,30
21080000 Інші надходження   0,00 1000,00 1000,00 1773,00 773,00 177,30
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00 1000,00 1000,00 1773,00 773,00 177,30
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  900,00 153400,00 153400,00 227680,45 74280,45 148,42
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 0,00 151500,00 151500,00 225580,48 74080,48 148,90
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 0,00 2500,00 2500,00 4852,48 2352,48 194,10
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 0,00 149000,00 149000,00 220728,00 71728,00 148,14
22090000 Державне мито   900,00 1900,00 1900,00 2099,97 199,97 110,52
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   900,00 1900,00 1900,00 2099,97 199,97 110,52
40000000 Офіційні трансферти   1614600,00 1639600,00 1639600,00 1639600,00 0,00 100,00
41000000 Від органів державного управління   1614600,00 1639600,00 1639600,00 1639600,00 0,00 100,00
41020000 Дотації   0,00 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 100,00
41020600 Стабілізаційна дотація 0,00 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 100,00
41030000 Субвенції   1614600,00 1624600,00 1624600,00 1624600,00 0,00 100,00
41035000 Інші субвенції  1614600,00 1624600,00 1624600,00 1624600,00 0,00 100,00
Всього без урахування трансферт 1919510,00 3370510,00 3370510,00 3558219,25 187709,25 105,57
Всього 3534110,00 5010110,00 5010110,00 5197819,25 187709,25 103,750