Проекти рішень на чергову сесію сільської ради

проекти рішень на сесію - Про сільський бюджет на 2019 рік

Головна статті
проекти рішень на сесію
Про сільський бюджет на 2019 рік
Про встановлення батьківської плати у закладі дошкільної освіти «Малятко» на 2019 рік
Про встановлення розміру ставки самооподаткування Новозбур’ївської сільської ради на 2019 рік
Всі сторінки

                                                     

Новозбур’ївська сільська рада Голопристанського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять сьомої сесії сьомого скликання

                                                                                                            (проект)

 від         №  

про сільський бюджет

на 2019 рік


     Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 1 пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новозбур’ївська  сільська рада


ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі    11593057,00   грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 10746117,00 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 846940,00грн.

- видатки сільського бюджету у сумі 11593057,00    грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 10746117,00  грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 846940,00 грн.

гривень.

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі  200 000 гривень.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти ,а саме на дошкільний заклад Малятко в сумі 1852600 гривень та на заклади культури 683400 гривень.

4. Затвердити відомчу класифікацію видатків сільського бюджету на 2019 рік згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2019 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктів харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  сільському  голові   отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Розпоряднику коштів сільського  бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Дозволити фінансовому відділу Новозбур’ївської сільської ради відповідно до п.7 статті 23 Бюджетного кодексу України в процесі виконання сільського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі по загальному та спеціальному фондах в межах їх загального обсягу, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету..

9,  Відповідно до частини 10 статті 23 і частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України у міжсесійний період сільської ради приймати розпорядження щодо збільшення (зменшення) обсягу дохідної та видаткової частини сільського бюджету в разі надання, збільшення (зменшення) сільській раді обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів області з наступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет шляхом подачі цього розпорядження на затвердження чергової сесії сільської ради.

10. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

до доходів належать надходження, визначені у частині першій статті 64 Бюджетного кодексу України;

- джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 та частиною першою статті 73 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету;

- джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною 1 статті 64 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження визначені у частині першій статті 69-1 «Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2019 рік у частині фінансування є надходження  визначені ст.72 Бюджетного кодексу України.

- джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені у частині 1 статті 691  Бюджетного кодексу України

13. Відповідно до статей 23 і 108 Бюджетного кодексу України делегувати виконкому сільської ради повноваження у міжсесійний період сільської ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини сільського бюджету в разі надання (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України бюджету здійснювати їх врахування та розподіл (перерозподіл) між розпорядниками коштів сільського бюджету за погодженням з постійною комісією з питань планування місцевого бюджету , фінансового , соціально-економічного та культурного розвитку громади та подальшим затвердженням на сесії сільської ради .

14. Установити, що в тих випадках, коли керівники бюджетних установ та комунальних підприємств, депутати сільської  ради вносять пропозиції, щодо виділення додаткових асигнувань з  сільського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків  сільського бюджету в таких же обсягах.

15. Надати право   сільському голові  Самойленко Т.І  укладати в установленому законом порядку угоди на здійснення передачі міжбюджетних трансфертів між сільським бюджетом та іншими бюджетами.

16. Дозволити здійснювати попередню оплату по фінансуванню робіт з будівництва, реконструкції і капітального ремонту та для передплати періодичних видань, відповідно до Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 р. в межах бюджетного періоду.

17. Додатки № 1-3  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Рішення сесії сільської ради «Про  сільський бюджет  Новозбур’ївської  сільської ради  на 2019 рік» набуває чинності з 1 січня 2019 року і діє до 31 грудня 2019 року .

19. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити опублікування цього рішення у місцевих засобах масової інформації.

20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань планування місцевого бюджету, фінансового, соціально-економічного та культурного розвитку громади ,

 

Сільський голова                                                             Т.І Самойленко