Проекти рішень на чергову сесію сільської ради

проекти рішень на сесію

Головна статті
проекти рішень на сесію
Про звіт щодо виконання сільського бюджету за 2016 рік
Про затвердження тарифів приватного комунального підприємства.
Про затвердження програми економічного, соціального та культурного розвитку громади Новозбур’ївської сільської ради на 2017 рік.
Про затвердження проекту Детального плану території під розміщення магазину змішаної групи товарів із земель житлової та громадської забудови
Про припинення права користування земельних ділянок згідно поданої заяви
Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану території
Про розгляд проекту розпорядження Голопристанської районної державної адміністрації
Про тимчасові угоди оренди земельних ділянок
Всі сторінки

Новозбур”ївська сільська рада Голопристанського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

одинадцятої   сесії   шостого  скликання

(проект)

 

від   .  .2017 №

с. Нова Збур’ївка                                           

Про звіт щодо виконання

сільського бюджету за   2016 рік

     Розглянувши наданий головним бухгалтером Катковою Л.В рною адміністрацією звіт про виконання сільського бюджету за 2016 рік сільська рада констатує, що за звітний період до загального фонду сільського бюджету надійшло5197819 гривень закріплених доходів, що становить 103 відсотки до планових призначень на відповідний період.

     У звітному періоді сільська рада  отримала  з районного бюджету:

- субвенцію , що одержується з районних та міських бюджетів у сумі  1624600 грн (100%)..та стабілізаційну дотацію 15000 гривень.

     Витрати по загальному фонду склали 4814264,53  гривень.

     В доходи спеціального фонду сільського бюджету надійшло  інших власних надходжень у сумі 61550 гривень ,  плата за послуги на суму 202360,87  гривень, по іншим коштам спеціального фонду надійшло 1636322,22 гривень.

    Заборгованість з виплати заробітної плати та по захищеним статтям відсутня.

    Враховуючи висновки  та  рекомендації постійної комісії  з питань планування, бюджету та фінансів від  31.01.2017, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

в и р і ш и л а :

    1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 2016 рік за доходами  в сумі 5197819  гривень та видатками в сумі 4814264,53 гривень  по загальному фонду та   за доходами в сумі 1900233,09 гривень та видатками в сумі 1897270,59 гривень по спеціальному фонду. Заборгованість з виплати заробітної плати та по захищеним статтям відсутня.

 

Сільський голова                                                Т.І. Самойленко

 

Пояснювальна записка до звіту про виконання сільського бюджету

 Новозбур’ївської сільської ради за 2016 рік

 

Загальна характеристика

За 2016 рік  до сільського бюджету надійшло  5197819,25  гривень  власних і закріплених доходів.

Виконано майже  всі заплановані надходження  доходів загального фонду бюджету села.

За звітний період поступило субвенції на фінансування дитячого садка та культури в сумі  1624600 грн, власних надходжень надійшло 3558219 гривень, стабілізаційна дотація склала 15000 гривень.

     У розрізі доходів:. –акцизного збору надійшло 364052 гривні при плані 317700 грн;

                                     -земельний податок з юридичних осіб-11092,11 грн(план 9500 грн)

                                     -орендна плата з юрид осіб надійшла в сумі 392009,76 грн(план 348780)

                                     -земельний податок з фізичних осіб надійшов у сумі 1261716,32 грн(план 1242780  грн)

                                    -орендна плата з фізичних осіб-523265,42 грн(план 579850 грн)

                                    -єдиний податок з юридичних осіб -58219 грн;

                                    -єдиний податок з фізичних обіб-389228,84 грн;

                                    -адміністративні штрафи-1773 грн;

                                    -плата за надання інших адмін. послуг-4852,48грн  (паспорт.стіл)

                                    -адмін.збір за державну реєстрацію-220728 гривень;

                                    -державне мито-2099,27 гривень.                                  

.  

В доходи спеціального фонду сільського бюджету за звітний період надійшло інших надходжень  1636322,22 гривень; по платі за послуги бюджетних установ доходи склали 202360,87 гривень, видатки

 204853,36 гривень(батьківська плата та канцелярія).По іншим джерелам власних надходжень бюджетних установ   надійшло 61550 грн., видатки  становлять 56095,01 гривень.

Освіта

За рахунок коштів сільського бюджету утримується 1 установа освіти, на що було передбачено  1696050 тис. грн., із яких профінансовано у відповідності до заявки головного розпорядника коштів на суму 1688349,73 грн., з них:

- на заробітну плату з нарахуванням – 1368297,64 тис. грн.

- на оплату за спожиті енергоносії – 160625 тис. грн.

- на харчування – 103772,60 тис. грн.  

-          Придбання матеріалів-40525,38 гривень

Культура і мистецтво

 На проведення заходів та утримання установ  культури передбачено 523750 тис. грн., із яких профінансовано у відповідності до заявки головного розпорядника коштів 520908тис. грн., з них:

- на заробітну плату з нарахуванням  429357,61тис. грн.  

- на оплату за спожиті енергоносії –33409,46  грн.        

- на витрати на предмети та матеріали – 54816,55 тис. грн.   

-          -

Соціальний захист населення

На проведення програм, заходів із соціального захисту населення  передбачено у звітному періоді 64000 грн., із яких профінансовано згідно рішень сесій сільської ради про надання матеріальної допомоги жителям села та ветеранам ВВв 63400   грн.,.

 

Органи управління

При планових асигнуваннях в сумі 2414123  грн. на утримання сільської ради  касові видатки склали  2383380 грн. , в тому числі на зарплату з нарахуванням –  2021888,48 гривень, на оплату  за спожиті енергоносії – 60671,99 грн.  На придбання предметів та матеріалів використано 243290 гривень, оплата послуг(інтернет, заправка картріджей, ремонти принтерів та обслуговування програм) 56221,46

 Фінансуються із сільського бюджету програма» Обдарована молодь « та « Спорт для всіх», у звітному періоді на проведення заходів відповідно програм витрачено 50310

 грн та 44915,80 грн. відповідно.

 

Фінансування установ, які знаходяться на балансі сільської ради проводилось стовідсотково від їх заявок.

Станом на 01 січня 2017 року заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери відсутня.

Головний бухгалтер                                                         Каткова Л.В


Аналіз виконання плану по доходах
На 2016 рік
грн.
ККД Доходи с. Нова Збур"ївка
Поч.річн. план Уточн.річн. план  Уточ.пл. за період Факт +/- % викон.
10000000 Податкові надходження   1918610,00 3216110,00 3216110,00 3328765,80 112655,80 103,50
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 59000,00 19000,00 19000,00 14413,00 -4587,00 75,86
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 59000,00 19000,00 19000,00 14413,00 -4587,00 75,86
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 59000,00 19000,00 19000,00 14413,00 -4587,00 75,86
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   242700,00 317700,00 317700,00 364052,52 46352,52 114,59
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 242700,00 317700,00 317700,00 364052,52 46352,52 114,59
18000000 Місцеві податки 1616910,00 2879410,00 2879410,00 2950300,28 70890,28 102,46
18010000 Податок на майно 1616910,00 2193410,00 2193410,00 2201569,55 8159,55 100,37
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 0,00 500,00 500,00 492,93 -7,07 98,59
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 0,00 0,00 0,00 518,75 518,75 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 0,00 12000,00 12000,00 12471,15 471,15 103,93
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   17500,00 9500,00 9500,00 11095,21 1595,21 116,79
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   223780,00 348780,00 348780,00 392009,76 43229,76 112,39
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   980780,00 1242780,00 1242780,00 1261716,33 18936,33 101,52
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   394850,00 579850,00 579850,00 523265,42 -56584,58 90,24
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 0,00 -155,00 -155,00 0,00
18040600 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 0,00 -155,00 -155,00 0,00
18050000 Єдиний податок   0,00 686000,00 686000,00 748885,73 62885,73 109,17
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  0,00 61000,00 61000,00 58219,75 -2780,25 95,44
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  0,00 355000,00 355000,00 389228,84 34228,84 109,64
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 0,00 270000,00 270000,00 301437,14 31437,14 111,64
20000000 Неподаткові надходження   900,00 154400,00 154400,00 229453,45 75053,45 148,61
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,00 1000,00 1000,00 1773,00 773,00 177,30
21080000 Інші надходження   0,00 1000,00 1000,00 1773,00 773,00 177,30
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00 1000,00 1000,00 1773,00 773,00 177,30
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  900,00 153400,00 153400,00 227680,45 74280,45 148,42
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 0,00 151500,00 151500,00 225580,48 74080,48 148,90
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 0,00 2500,00 2500,00 4852,48 2352,48 194,10
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 0,00 149000,00 149000,00 220728,00 71728,00 148,14
22090000 Державне мито   900,00 1900,00 1900,00 2099,97 199,97 110,52
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   900,00 1900,00 1900,00 2099,97 199,97 110,52
40000000 Офіційні трансферти   1614600,00 1639600,00 1639600,00 1639600,00 0,00 100,00
41000000 Від органів державного управління   1614600,00 1639600,00 1639600,00 1639600,00 0,00 100,00
41020000 Дотації   0,00 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 100,00
41020600 Стабілізаційна дотація 0,00 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 100,00
41030000 Субвенції   1614600,00 1624600,00 1624600,00 1624600,00 0,00 100,00
41035000 Інші субвенції  1614600,00 1624600,00 1624600,00 1624600,00 0,00 100,00
Всього без урахування трансферт 1919510,00 3370510,00 3370510,00 3558219,25 187709,25 105,57
Всього 3534110,00 5010110,00 5010110,00 5197819,25 187709,25 103,750

  

Новозбур”ївська сільська рада Голопристанського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

одинадцята  сесії   сьомого  скликання

проект

 

від 24.02.2017 №

с. Нова Збур’ївка

Про затвердження тарифів

приватного комунального

підприємства.


Відповідно до Закону України “Про підприємництво в Україні” та закону “Про підприємства в Україні”,Закону “Про власність”,та відповідно до ст 18 Закону України”Про місцеве самоврядування в Україні”, Новозбур’ївська сільська рада

ВРІШИЛА: 

1.Затвердити  тарифи на вивіз твердих побутових відходів на  2017рік приватного комунального підприємства відповідно до наданих розрахунків. (додаток 1).

2.Зобов’язати директора приватного комунального підприємства розробити план заходів  які спрямовані на упорядкування полігону твердих побутових відходів.  

3.Виділити з бюджет сільської ради в 2017 році кошти на упорядкування полігону твердих побутових відходів для приватного комунального підприємства.

4.Контроль з даного рішення покласти на постійну комісію з питань екології та охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Сільський голова                               Т.І.Самойленко


 

Додаток 1 до рішення №          11сесії  7  скликання

 

Розрахунок тарифів

по вивезенню твердих побутових відходів

 на 2017 рік.

 

Розрахунок дизельного палива на трактор ЮМЗ-6л.

20л*22грн=440грн*249робоч днів 2017р=109560 грн.

Витрати ПММ

Моторна олія-2,0*40км*41,67/100=33,34грн*249=8301,66грн.

Трансмісійна олія-0,4*40км*55/100=8,8грн*249=2191,20

Запчастини 500грн*12=6000грн.

 

Заробітна плата

Директор-5000грн*12=60000грн

Бухгалтер-3200*12=38400грн.

Робочі 5 чол.*3200*12=192000грн

Всього=290400грн.

Нарахування 22%=63888грн.

 

Всього витрат-480340,86грн.

 

Річний обсяг утворення твердих побутових відходів по с. Нова Збур’ївка.

ОУтпв-5,8м3*3000=17400м3

Тариф вивезення твердих побутових відходів.

Ттпв-(480340,86/17400)*1,10=30,36грн.

де 1,10 рентабельність 10%


 

Новозбур”ївська  сільська  рада  Голопристанського  району

Херсонської області 

Р І Ш Е Н Н Я 

одинадцятої сесії  сьомого скликання

                                                                                            

(проект)

від  24.02.2017 №

с. Нова Збур”ївка

 

Про програму економічного,

соціального та культурного

розвитку громади Новозбур’ївської

сільської ради на 2017 рік 

 

     Розглянувши  представлений виконавчим комітетом сільської ради проект програми економічного, соціального та культурного розвитку громади  Новозбур’ївської сільської ради на 2017 рік, керуючись  пунктом 22  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська  рада

                                                   В И Р І Ш И Л А:

     1.Затвердити програму економічного, соціального та культурного розвитку громади  Новозбур’ївської сільської ради на 2017 рік. /далі проект програми, додається/

     2.Виконавчому комітету сільської ради забезпечити реалізацію поставлених завдань Програми та здійснювати контроль за виконанням заходів та двічі на рік заслуховувати хід виконання.

     3.У разі потреби,ініціювати протягом 2017 року внесення змін чи доповнень до Програми.

     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійні депутатські комісії сільської ради.

 

Сільський голова                                                Т.І.Самойленко


 

Заходи щодо забезпечення виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку

 

Новозбур’ївської сільської ради на 2017 рік.

 

 

Назва напрямку діяльності

 

Перелік заходів програми

 

Виконавці

Обсягфінансування з місцевого бюджету,грн.

Очікуваний

результат

1Розвиток освіти, охорони здоров’я, культура і духовність, фізичне оздоровлення населення сільської ради, розвиток молодіжного середовища

1.1Капітальний ремонт  адміністративної будівлі сільської ради

Капітальний ремонт  опалювальної мережі адміністративної будівлі сільської ради

виконком

 

30000

 

Поліпшення матеріально-технічного стану  будівлі

1.2Покращення лікувального процесу туберкульозу

Придбання  флюрографа

 

 

 

Збільшення кількості обстежень населення з метою раннього та своєчасного виявлення захворюваності на туберкульоз.

1.3 Збільшення фінансування по продуктам харчування дошкільного навчального закладу.

Залучення  спонсорської допомоги від приватних підприємців та фермерських  господарств

 

 

 

10000

Підвищення колорійності продуктів харчування.

 

1.4 Прийняття участі у проведенні фестивалів, конкурсів, свят, мистецьких та просвітницьких акцій, відзначення професійних та державних свят

 

 

Підтримка культурних ініціатив у закладах культури, здійснення заходів щодо участі творчих колективів сільської ради у районних фестивалях, концертах, акціях.

 

Заклади культури

 

65000

Подальший розвиток та збереження національних традицій та звичаїв, нематеріальної спадщини, підтримка та подальший розвиток фестивального руху, аматорської творчості.

1.5 Сприяння щодо соціального захисту житлових прав осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

 Взяття на квартирний при сільській раді облік дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб із числа

Виконком

 

Інформація про взятих на квартирний облік громадян данної категорії буде внесена до Єдиного державного реєстру громадян які потребують поліпшення життєвих умов

1.6 Сприяти наданню соціаль-них послуг неповнолітнім та молоді, схильним до право-порушень, особам, які повернулися

з місць позбавлення волі або засуджені до альтернативних форм покарання

Сприяння організації та брати участь у проведені тренінгів, лекцій, бесід, профілактичних акцій, при необхідності надавати адресну матеріальну допомогу особам зазначених категорій

Виконком

 

Зменшиться кількість неповнолітніх

та молоді,

з рецидивною поведінкою

 

1.7Сприяти поліпшенню умов проживання та вживати заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного розвитку, виховання, захисту прав дітей, які виховуються у сім′ях, що опинилися у складних життєвих обставинах

 

 

 

  Своєчасне виявлення та облік сімей, які потрапили у складні життєві ситуації, при необхідності, надання матеріальної допомоги

 Проведення бесід, роз′яснювально-профілактичної роботи з питань відповідального батьківства, вирішення актуальних питань сімейної політики

Виконком

 

Збільшиться кількість сімей, дітей та молоді, які за результатами соціальної роботи подолають складні життєві обставини

 

 1.8 Збереження бібліотечних  фондів

 Сприяння збереженню та поповненню бібліотечного фонду.

Виконком

 

Оновлення  фонду бібліотек, забезпечення інформаційного простору для населення

1.9 Заміна вікон в сільському будинку культури

Заміна вікон в сільському будинку культури на металево пластикові

Виконком

 

Поліпшення матеріально-технічного стану закладів культури і местецтва

1.10Ремонт доріг

 

 

 

Реконструкція ямковий ремонт доріг з твердим покриттям профілювання грунтових доріг та встановлення дорожніх знаків, побудова  доріг з твердим покриттям.

Виконком

 

Поліпшення  безпеки дорожнього руху

1.11 Освітлення вулиць

Виготовлення проектно технічної документації на освітлення вулиці Центральної (Леніна) та паркової зони в центрі села

Виконком, населення сільської ради

 

Покращення благоустрою населенного пункту.

2. Поліпшення демографічної ситуації, стимулювання здорового способу життя

2.1 Запровадження системи дієвої просвіти населення щодо активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя шляхом формування його традицій та культури, престиж здоров’я, залучення громадян до занять фізичною культурою і спортом дл збереження здоров’я та активного довголіття

Збільшення кількості населення, представників різних верств, які займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, в тому числі за місцем проживання, збільшення показника народжуваності та зменшення смертності населення сільської ради

 

Виконком

 

32000

Поліпшення демографічної ситуації

3. Реформування житлово-комунального господарства. Водозабезпечення.

3.1 Створення приватного коммунального господарства

Створення приватного коммунального господарства та передача йому полігону твердих побутових відходів.

Виконком

Приватне комунальне господарство

 

Забезпечення населення вивезенням твердих побутових відходів

4.Якісна інфраструктура життєзабезпечення, вирішення житлової проблеми

4.1 Надання пільгових довгострокових кредитів під 3% річних сільським мешканцям на будівництво, добудову, придбання житла та спорудження інженерних мереж

Розширення фінансової підтримки органами самоврядування довгострокового кридитування будівництва житла для молодих сімей за програмою

Власний дім

 

 

Виконком

 

8000

Поліпшення житлових умов сільського населення

5. Підвищення ефективності й інтенсивності використання земельного фонду.

 

 

 

5.1 Проведення земельної реформи

Завершення видачі державних актівна право власності земельних ділянок власникам сертифікатів на право на земельну частку  (пай).Збільшення надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентарізації земель для розробки проекту розмежування земель державної та комунальної власності

 

 

 

 

Виконком

 

 

 

 

Підвищення ефективності інтенсивності використання земельного фонду

6. Покращення екологічної ситуації на території села

6.1 Поліпшення екологічного стану, зменшення техногенного навантаження та забезпечення умов екологічно безпечного проживання населення

 

Упорядкування палігону для твердих побутових відходів

Приватне комунальне господарство

 

 

Забезпечення утилізації твердих побутових відходів, ліквідація забруднення довкілля твердими побу. відходами

     

    7.Розвиток підприємництва та інфраструктури його підтримки

7.1 Забезпечення взаємодії органів виконавчої влади та суб'єктів малого підприємництва

з метою консолідації діяльності по захисту законних інтересів підприємців

 Інформування

суб’єктів підприємницької діяльності стосовно регуляторної діяльності сільської ради та її виконавчого комітету з питань оприлюднення проектів регуляторних актів, аналізів регуляторного впливу, звітів про відстеження результативності регуляторних актів, проведення нарад, круглих столів, з метою публічного обговорення проблемних питань у сфері підприємницької діяльності та прийняття

 виважених рішень

 

 

 

виконком

 

Скасування правових, економічних перешкод для розвитку малого бізнесу, прозорість діяльності органів виконавчої влади у формуванні  нормативно-правового поля, регулюючого підприємницьке середовище.

Встановлення конструктивного діалогу між органами влади та суб'єктами малого підприємництва

 

7.2Ресурсна та інформаційна підтримка розвитку малого підприємництва

Надання в оренду суб’єктам малого підприємництва вільних нежитлових приміщень, виробничих площ і обладнання об’єктів комунальної власності територіальної громади с. Нова Збур’ївка та забезпечення доступу до цієї інформації підприємців

 

виконком

 

Збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення рівня корупції, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції

                   8.Підвищення рівня життя населення та задоволення потреб громадян

8.1 Сприяння створенню нових робочих місць та підвищення їх якості

 

- Здійснення моніторингу щодо створення робочих місць

- Проведення перевірок легалізації оплати праці та зайнятості населення

- Аналіз впливу інвестиційної діяльності в галузях економіки з метою часткового залучення їх для створення нових робочих місць

- Організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах та в установах, що належать до комунальної власності.

 

Виконком сільської ради та районний центр зайнятості

за згодою

 

Створення 

 нових робочих місць

8.2Недопущення виникнення  заборгованості

із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій та інших соціальних виплат

Сприяння ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати на  підприємствах

Виконавчий комітет сільської ради

 

Дотримання чинного трудового законодавства.

           

 


Секретар виконкому                                                                                                                           С.М. Погребняк


 

                                                                                   Додаток до рішення

 

  від __.___.2017 №____

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ  НОВОЗБУР’ЇВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

НА 2017 РІК

 

 

 

ПЛАН ПРОГРАМИ

 

ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ  НОВОЗБУР’ЇВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2015 РІК

 

ВСТУП

 

до програми економічного, соціального та культурного розвитку

 

Новозбур’ївської сільської ради  на 2017 рік

 

I. Соціально-економічний розвиток села в 2016 році

 

2.Динаміка розвитку економіки, стан використання природного,   виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу

 

 3.  Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери.

 

4.Пріоритетні завдання та основні напрямки роботи з реалізації програми економічного, соціального та культурного розвитку

 

Новозбур’ївської  сільської ради на 2017 рік

 

4.1.В економічній політиці та фінансово-бюджетній сфері

 

4.2.У галузі агропромислового виробництва

 

4.3.У галузі цивільного захисту населення і територій,

 

промислово-транспортного комплексу, зв’язку, будівництва та

 

житлово-комунального господарства

 

4.4. У соціальній та гуманітарній сферах

 

5.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання головних

 

проблем розвитку економіки і соціальної сфери та

 

досягнення поставлених цілей

 

5.1.Фінансові ресурси

 

 5,2. Реформування  відносин власності

 

5.3.Розвиток підприємництва

 

5.4Захист прав споживачів

 

5.5Управління об’єктами комунальної  власності.

 

5.6.Інвестиційна діяльність.

 

5.7.Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг)

 

для регіональних потреб

 

6.Розвиток реального сектору економіки

 

6.1.Агропромисловий комплекс

 

6.2.Транспорт, зв`язок та дорожнє господарство

 

6.3.Демографічна ситуація6.4.Соціальне забезпечення

 

7Гуманітарна сфера.

 

7.1.Охорона здоров’я.

 

7.2.Освіта

 

7.3.Культура

 

7.4.Фізична культура та спорт

 

8  Природокористування та безпека життєдіяльності людини.

 

 8.1.Охорона навколишнього природного середовища.

 

 8.2.Техногенна безпека

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

 

програми економічного, соціального та культурного розвитку

 

Новозбур’ївської   сільської ради на 2017 рік

 

 

 

1.

Ініціатор та розробник Програми

Новозбур’ївської сільська рада

 

2.

Співрозробники Програми

Організації, установи та підприємства сільської ради

 

3.

Відповідальний виконавець Програми

Виконком Новозбур’ївської  сільської ради

 

4.

Учасники Програми

Організації, установи та підприємства сільської ради

 

5.

Терміни реалізації Програми

2017 рік

 

6.

Основні джерела фінансування Програми

Фінансування здійснюється за рахунок  коштів усіх рівнів бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством

 

 

 

Ресурсне забезпечення програми економічного, соціального та культурного розвитку Новозбур’ївської  сільської ради на 2017 рік

 

 

 

тис.гривень

 

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Витрат на виконання

Програми

Обсяг ресурсів всього,

у тому числі

323000

державний бюджет

 

обласний бюджет

 

районний бюджет

 

місцевий бюджет

313000

кошти не бюджетних джерел

10000

 

  

 

ВСТУП

 

до програми економічного, соціального та культурного розвитку

 

Новозбур’ївської сільської ради  на 2017 рік

 

 

 

Програма  соціально-економічного  та культурного розвитку села Нова Збур’ївка на 2017 р. (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні",  Державної стратегії регіонального розвитку на період  2020 року затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №385 від 06.08.2014р. У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики сільської ради на 2017 р., спрямовані на розвиток села – роботи з  благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення села Нова Збур’ївка.

 

        Програма визначає цілі та завдання соціально-економічного розвитку села на 2017 рік, основні завдання та заходи щодо досягнення головної мети – відновлення економічного зростання із закладанням інвестиційного фундаменту подальшого стійкого розвитку, що стане базовою передумовою для розв’язання існуючих соціальних проблем і поліпшення якості життя населення. Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету села Нова Збур’ївка, субвенцій з державного бюджету, коштів підприємств та інвесторів.

 

З метою реалізації зазначених цілей визначено основні пріоритетні напрями розвитку Новозбур’ївської сільської ради:

 

 

 

 Ø    соціальна сфера – забезпечення послідовного та стійкого зростання показників, які характеризують рівень життя населення села та в першу чергу збільшення грошових доходів населення;

 

 

 

Ø    гуманітарна сфера – створення в селі необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, підтримки молоді, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти, спорту, культури, відпочинку;

 

 

 

Ø    реальний сектор економіки – створення умов для поступового перетворення господарського комплексу у високоефективну систему, спрямовану на забезпечення стабільного зростання обсягів виробництва, створення сприятливого ринкового середовища, та стимулювання інвестиційно-інноваційних перетворень.

 

 

 

§забезпечення стійкого розвитку малого підприємництва й підвищення його ролі у соціально-економічному житті села: усунення перешкод для започаткування та розвитку підприємницької діяльності, сприяти реалізації інвестиційних проектів та підвищенню конкурентоспроможності продукції малих підприємств.

 

 

 

§зростання добробуту та підвищення рівня життя населення: підвищення рівня доходів мешканців Нової Збур’ївки шляхом зростання заробітної плати та збільшення її частки у структурі доходів населення, поліпшення якості робочих місць та якості трудового потенціалу села, його конкурентоспроможності на ринку праці та вжиття заходів щодо запобігання росту безробіття, створення умов для гігієни і безпеки праці, подальше підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян, розвиток пенсійного реформування, подальше розв’язання проблем соціально-побутової, медичної, натуральної і грошової допомоги малозабезпеченим, одиноким громадянам, громадянам похилого віку та інвалідам.

 

 

 

§забезпечення всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства: створення мешканцям Нової Збур’ївки умов рівного доступу до якісної освіти, продовження роботи із створення умов для здобуття повноцінної освіти різними категоріями дітей, створення умов для відродження та розвитку культури на території села, забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян, поліпшення діяльності усіх складових фізкультурного руху в селі.

 

 

 

Завдання та заходи Програми сформовано відповідно до стратегічних цілей Стратегії економічного і соціального розвитку Херсонської області до 2017 року, затвердженої рішенням обласної ради від 28 листопада 2008 року № 781, з урахуванням завдань у відповідних галузях і сферах діяльності та спільних заходів за пріоритетними напрямами, які здійснюватимуться у наступному році згідно з Угодою щодо регіонального розвитку Херсонської області між Кабінетом Міністрів України та Херсонською обласною радою.

 

 

 

I. Соціально-економічний розвиток села в 2016 році

 

 

 

Характерною ознакою  2016 року є впровадження заходів, спрямованих на стабілізацію економічного і соціального розвитку села, збереження основних чинників збалансованого економічного і соціального розвитку села та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу.

 

Основними пріоритетами роботи агропромислового комплексу є забезпечення продовольчої безпеки населення і виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку села в галузі сільського господарства.  В 2016 році сільською радаю проводилась робота по закріпленню та розподілу земель сільськогосподарського призначення серед об’єктів господарювання всіх форм власності з яких сільськогосподарську галузь представлено, фермерське господарство «Альона»-1135,80га, фермерське господарство Алмаз-537,0га, орендарі- фізичні особи-2378,05га, одноосібні господарства-2608,15га. Невостребувані паї в оренді-447,83га, а саме:

 

-         фермерське господарство «Альона»-387,63га;

 

-         фермерське господарство «Діана»-55,0га;

 

-         одноосібник Чопок О.І.-5,2га:

 

З метою виконання вищезазначеного завдання сільсько-господарськими товаровиробниками всіх форм власності було посіяно-2690га озимих зернових культур із них-1800га озимої пшениці, озимий ячмінь-890га, ярих культур 555 га. В повному обсязі від запланованого посіяно соняшник 350га та 680га овоче-баштанні культури.

 

Сільськогосподарські товаровиробники всіх форм власності внесли вагомий внесок у виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку села. Так за 2016 рік по договорам оренди з пайовиками було виплачено-280,8 тисяч гривен. По державних земля запасу та резерву було нараховано та сплачено орендної плати юридичних осіб-291,6 тисяч гривен, фізичних осіб 338,7 тисяч гривен, фіксованого сільськогосподарського податку- 26,3   тисяч гривен.

 

Сільська рада в 2016 році велику увагу приділяла ефективному використанню земель запасу та резервного фонду членами особистих селянських господарств та  заключення договорів оренди.

 

          Протягом останніх років збільшується кількість  суб'єктів господарювання - фізичних осіб.  На сьогодні мережа об'єктів торгівлі та послуг складає 39 точок . В подальшому будуть створюватись всі належні умови для розвитку малого і середнього бізнесу.

 

             На території сільської ради фукціонували три ринка, два сезоних – ринок приватного підприємця Соломаха Н.І. та приватного підприємця Сологуб С.М. і ринок райспожив спілки.

 

Ріст податкових надходжень від підприємницької діяльності забезпечено протягом останніх п`яти років. За цей період надходження від приватних підприємців зросли удвічі.

 

            Аналізуючи податкові надходженя приватних підприємців свідчить, що найбільшу частку займає єдиний податок, плата за землю та орендна плата, збір за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг. Випереджаючими темпами зростає і рівень задекларованих доходів платників єдиного податку.

 

У 2016 році значно покращилося забезпечення населення у пасажирських перевезеннях. Перевезення населення  до районного та обласного центрів здійснюють приватні підприємці. Забезпечувалося перевезення пільгових категорій громадян.

 

        Поліпшенню ситуації в дорожньому господарстві сільської ради сприяла співпраця з філією "Голопристанський райавтодор, яким проведено ямочний вулиці К.Маркса, Больнична.

 

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі послуг займають міжміський, міжнародний телефонний зв’язок, мобільний зв’язок,  мешканці села мають змогу користуватися інтернетом.

 

                     Демографічна ситуація, що склалась в селі, характеризується сталою кількістю населення. На фоні загальнодержавного зменшення кількості жителів, в селі спостерігається навіть невеличкий щорічний приріст. Це пояснюється в першу чергу вигідним розташуванням села, адже поруч обласний та районний центри - це робить село привабливим для постійного проживання. Постійно відбувається приріст населення за рахунок міграції.

 

           На ринку праці сільської ради починають переважати позитивні тенденції, які характеризуються зростанням економічної активності і зайнятості серед населення в працездатному віці.

 

         Із загальної кількості населення 7834 чол., що проживають на території сільської ради, працездатне населення -  3215  чол., з них працюють на постійній основі :

 

         - в соціальній сфері 226 чол.;

 

- приватні підприємці – 42   чол.;

 

         - в сільському господарстві    2947  осіб, а саме:

 

- в сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності -45 чол.;

 

- займаються особистим селянським господарством – 1800   чол.;

 

- самостійно на власних земельних паях -1058   чол.;

 

- члени фермерських господарств – 44   чол.

 

На період збирання врожаю працюють громадяни з інших областей України.

 

         У 2016 році  на підприємствах, в установах та організаціях сільської ради проводилися заходи щодо раціонального використання праці найманих працівників. Поліпшилася ситуація із підвищенням якості робочої сили. Аграрний сектор є домінуючим у структурі народногосподарського комплексу, що обумовлено географічними та грунтово-кліматичними умовами.

 

           Протягом 2016 року вирішувалися питання щодо поліпшення соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян  відповідно Закону України « Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», «Про основні засади соціального  захисту ветеранів праці інших громадян похилого віку в Україні», « Про стаус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх служб та їх соціального захисту» створено банк данних пільгових категорій та надано адресну допомогу на тверде палево та скраплений газ інвалідам ВВВ-6чол., УБД-9чол., УВВВ-50чол., вчителі пенсіонери-5чол., пенсіонери МВД-10чол., воїни афганці-2чол., медики пенсіонери-7чол..

 

        Проведені обстеження матеріально побутових умов проживання та складені 15 актів інвалідів ВВВ, УБД та одиноких пристарілих пенсіонерів. Призначено 162 житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг газове опалення та електроенергія громадянам села. Ветеранам війни та інвалідам загального захворювання на безкоштовні ліки використано 6,2 тисячі гривен та 4,7 тисяч гривен на зубопротезування ветеранам війни та праці.

 

        На фінансування  сільської програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації соціального захисту людей похилого віку та інвалідів 2011-2016 роки  в бюджеті сільської ради були передбачені та використані кошти в сумі 8,0 тисяч гривен.

 

         Важливим напрямом охорони здоров’я залишається реалізація заходів щодо поліпшення медичного обслуговування сільського населення, стану мереж сільських лікувальних закладів, забезпечення медичними кадрами закладів охорони здоров’я. На території Н-Збур’ївської сільської ради знаходитьсяамбулаторія сімейної практики та медицини.

 

Загально-лікувальною мережею сільської ради активізовано роботу по ранньому та своєчасному виявленню  туберкульозу, посиленню контролю за реалізацією протитуберкульозних заходів на всій території сільської ради.

 

      Задовільний стан виконання  плану флюорографічного обстеження населення, від  річного плану на 2016 рік фактично пройшли флюорографічне обстеження  100% .

 

Освітня галузь сільської ради представлена :

 

       На території сільської ради знаходиться три загальноосвітні школи з яких дві І-ІІІ ступенів і одна І-ІІ ступенів, в яких навчається 839 дітей дошкільним навчальним закладом «Малятко »,  в якому виховуються 108малят.

 

У освітніх закладах працює   82  працівників, з яких 45 – педагоги з вищою освітою . В школах організовано роботу творчих груп, спортивних секцій,  впроваджується адаптивна система навчання.

 

       Проводиться  планомірна робота щодо пошуку перспективних дітей та підлітків, які залучаються участі освітянських заходів на рівні сільської ради

 

         Педагогічні колективи  шкіл забезпечують здоровий  відпочинок своїх вихованців, ініціюючи максимальну участь дітей  у походах, екскурсіях по рідному краю .

 

         В школах і дошкільному навчальному закладі проведено поточні ремонти. Проведено відповідні заходи, щодо забезпечення відповідного теплового режиму класних кімнат в опалюваний період.Фінансування оздоровлення дітей шкільного віку  в літній період 2016 року крім державних коштів проводилося також за рахунок приватних підприємців та фемерів.

 

          Процес розвитку української нації, її духовного відродження, традицій,  мови, значною мірою залежать від ефективності роботи закладів  культури , які спрямовують свою діяльність  на збереження та розвиток культурної спадщини, зміцнення матеріально-технічної бази,  збереження меморіалів, пам’яток, пам’ятних місць.  Одним з головних напрямків діяльності закладів культури  є заходи щодо підтримки та розвитку художньої самодіяльності, виявлення творчого потенціалу, залучення широкої маси населення до участі у творчих колективах, збагачення репертуару виконавців.

 

         Сільська рада приділяє велику увагу розвитку фізичної культури та спорту в селі. При сільській раді функціонують  філії Голопристанської ДЮСШ з волейболу, футболу, легкої атлетики.  На протязі року було придбано футбольну та волейбольну форми, м’ячі, спортивний інвентар, оплачувалися виїзди на змагання та витрати пов’язані з проведенням змагань в селі, загальна сума витрат склала 6 тисяч гриве.

 

2.Динаміка розвитку економіки, стан використання природного,   виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу

 

        Проаналізувавши результати роботи сільської ради, депутатського корпусу та депутатських комісій  за минулий рік, врахувавши складнощі, упущення та недоліки у виконанні Програми економічного і соціального розвитку сільської ради  за 2016 рік слід відмітити позитивну роботу в сільськогосподарській  галузі.

 

         На території сільської ради всього земель-19780,8га, сільськогосподарських угідь-9960,5га, ріллі-9362,9га. Основною роботою було закріплення та розподіл земель сільськогосподарського призначення серед суб’єктів господарювання усіх форм власності, з яких сільськогосподарська галузь представлена фермерським господарством Алмаз РА-537,0 га землі-83 пая, “Альона” 882,87га землі- 96 паїв і оренда земель запасу 324,5га. На рівні з крупними господарствами працювали ВАТ “Покришева”18,76 га землі- 3 пая. Вони є основними виробниками зернової групи.

 

         Вирощуванням сільськогосподарської продукції займаються 28 фермерські господарства в средньому на одне господарство припадає 27га сільськогосподарських угідь. Ці фермерські господарсва займаються вирощуванням пшениці, соняшника, ячмення, бахчевих культур, раніми та пізніми овочами. Ними сплачено фіксованого податку на суму 26,3 тисяч гривен. У приватній власності знаходяться землі у фермерському господарстві  “Метіс”Маєвський Є.Т-21га, “Тріумф” Маліченко Р.О.-16га, “Райдуга” Довжениця О.Ю.-27,6га  “Новий регіон” Коротун Т.А.-46га.

 

         На засіданнях виконкому та сесіях сільської ради розглядаються питання про раціональне використання землі, веснянно-польові роботи, посів озимини, збір врожаю, зрошення, збереження врожаю від пожеж.

 

У 2016 році по соціальному напрямку  збережено мережу закладів освіти, культури, охорони здоров’я, поліпшено становище з виплатою заробітної плати,  стабільність у виплаті пенсій, соціальних допомог. На території сільської ради працюють 36 підприємців які  здійснюють продаж  продовольчих і непродовольчих товарів та надають побутові послуги. Зросла чисельність людей зайнятих у приватному секторі та самозайнятих, зменшення кількості громадян, що перебували на обліку в державній службі зайнятості, збільшення попиту на робочу силу.

 

 

 

        3.  Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери.

 

 Основними проблемами в агропоромисловому комплексі  є: зниження поголів'я худоби та птиці, зниження родючості земель, значне руйнування матеріально-технічної бази агропромислового комплексу, нерозвиненість ринкової  інфраструктури, фізичне і технологічне старіння основних фондів, щорічний ріст цін на паливно-мастильні матеріали та інші матеріально-технічні засоби в період проведення весняних та осінніх польових робіт; нестабільність цінової ситуації, що не дає змоги планування собівартості продукції та загального фінансового результату від виробничої діяльності.

 

 На основі аналізу соціально-економічної ситуації  визначено  проблеми, вирішення яких потребує допомоги центральних органів влади:

 

 

 

1. Підтоплення населених пунктів ґрунтовими водами.

 

2. Залежність сільського господарства від штучного зрошення.

 

 

 

 

 

 

 

4.Пріоритетні завдання та основні напрямки роботи з реалізації програми економічного, соціального та культурного розвитку

 

Новозбур’ївської  сільської ради на 2017 рік

 

 

 

         У 2017 році головні зусилля будуть спрямовані на закріплення позитивних надбань у всіх сферах економічної діяльності громади, забезпечення доступу до результатів економічного зростання для якомога більшого числа громадян, повноцінного відновлення робочої сили та заохочення стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом підвищення продуктивності праці .

 

Основними пріоритетними завданнями розвитку культури  на 2017 рік є: збереження та розвиток закладів культури сільської місцевості; охорона об’єктів культурної спадщини; збереження нематеріальної культурної спадщини.

 

 

 

4.1.В економічній політиці та фінансово-бюджетній сфері

 

 

 

- нарощування інвестиційної складової економічного зростання, забезпечення відкритості та прозорості функціонування суб’єктів підприємницької діяльності, залучення грошових ресурсів населення до інвестиційно-інноваційного розвитку підприємництва;

 

- покращення інвестиційного клімату: забезпечення збільшення  надходжень інвестицій;

 

- ефективне та цільове використання бюджетних коштів у відповідних сферах та галузях економіки, зокрема, розвитку сільського господарства, житлово-комунального господарства;

 

- забезпечення 100% податкових та неподаткових  надходжень до сільського  бюджету;

 

- забезпечення участі громадськості у процесі підготовки регуляторних  актів;

 

4.2.У галузі агропромислового виробництва

 

 

 

- здійснення організаційних заходів щодо розвитку ринку земель  несільськогосподарського призначення;

 

- створення умов для подальшого врегулювання відносин власності на землю та майно;

 

-забезпечення відновлення, збереження зрошувальних систем та ефективного використання наявних поливних земель;

 

-сприяння   підвищенню  конкурентоспроможності  продукції  місцевих сільгосптоваровиробників  на внутрішньому та зовнішньому ринках;

 

- створення сприятливого економічного середовища для забезпечення  стабільності та ефективності розвитку агробізнесу.

 

- створення умов для сталої роботи та забезпечення оперативного вирішення проблемних питань сільськогосподарських підприємств, які забезпечують найвагоміший внесок у формування соціально-економічного розвитку сільської ради;

 

 

 

4.3.У галузі цивільного захисту населення і територій,

 

промислово-транспортного комплексу, зв’язку, будівництва та

 

житлово-комунального господарства

 

 

 

- сприяння залученню інвестицій, створенню нових робочих місць, впровадженню інновацій, включаючи розповсюдження сучасних технологій, у  тому числі для зниження ризиків виникнення техногенних катастроф;

 

- підвищення конкурентоспроможності торгівельних об’єктів системи  магазинів і об’єктів громадського харчування, створення умов для роздрібної торгівлі  сільськогосподарськими товарами;

 

- недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати;

 

 

 

 

 

4.4. У соціальній та гуманітарній сферах

 

 

 

- спрямування незайнятого населення на підприємницьку діяльність, самозайнятість та індивідуальну трудову діяльність;

 

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;

 

-забезпечення доступу до культурних та духовних надбань, задоволення  культурно-дозвільних потреб населення;

 

- залучення населення до занять фізичною культурою і спортом;

 

- підвищення ефективності роботи стадіону та спортивного майданчика для збільшення кількості осіб, що займаються спортом;

 

         - розвиток та підтримка молодіжного підприємництва, забезпечення прав та гарантій молоді на ринку праці;

 

         - всебічна підтримка обдарованих дітей та молоді, сприяння роботі молодіжних організацій;

 

         - забезпечення оздоровлення дітей пільгової категорії;

 

         - охорона материнства та дитинства;

 

- своєчасне виявлення та лікування хворих на туберкульоз;

 

         - проведення активної санітарно-освітньої та роз’яснювальної роботи серед населення з питань здорового способу життя;

 

 

 

 

 

5.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання головних

 

проблем розвитку економіки і соціальної сфери та

 

досягнення поставлених цілей

 

Основою для реалізації Програми у 2017 році залишиться системна діяльність  виконавчої влади,  спрямована на закріплення позитивних надбань у всіх сферах економічної діяльності, забезпечення доступу до результатів економічного зростання для якомога більшого числа громадян, справедливої оплати праці, повноцінного відновлення робочої сили з метою досягнення головної мети розвитку – підвищення добробуту населення сільської ради.

 

Соціально-економічний розвиток продовжуватиме базуватися на  природно-ресурсному потенціалі села, який складається із земельного фонду-19780,8га.

 

5.1.Фінансові ресурси

 

 

 

     Установити доходи сільського бюджету на 2017 рік у сумі 5541156 гривень, у тому числі: доходи загального фонду у сумі 4707700 гривень,  власні надходження 2677300 гривен  та доходи спеціального фонду у сумі 833456 гривен.

 

          Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2017 рік у сумі 5541156 гривень за функціональною та відомчою структурою бюджету, у тому числі : загального фонду у сумі 4707700 гривень, спеціального фонду у сумі 833456 гривень.       

 

Цілі та завдання на 2017 рік

 

   - зміцнення фінансового стану суб`єктів господарювання сільської ради.

 

Критерії реалізації:

 

   - підвищення рівня ефективності роботи ;

 

   - збільшення сум отриманих прибутків.

 

Конкретні завдання, які необхідно для цього здійснити:

 

      - залучення інвестиційних ресурсів та впровадження інноваційних технологій у сільськогосподарське виробництво.

 

 

 

  5,2. Реформування  відносин власності

 

       

 

Ціль:

 

           -  надання в оренду комунального майна приватним підприємцям.

 

Критерії реалізації:

 

-сприяння пошуку ефективних власників суб’єктів господа­рювання.

 

- продовження  інвентаризації об’єктів державної та комунальної форм власності;

 

- формування документів, підтверджуючих право власності  територіальної громади на об’єкти комунальної власності, з відповідним фінансуванням.

 

 

 

 

 

5.3.Розвиток підприємництва

 

 

 

         Сільською радою продовжено роботу щодо виявлення  вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення, вільних виробничих площ, інвестиційних площадок, які б могли бути запропоновані малому та середньому бізнесу.

 

         Завдяки  торговельній мережі  приватної форми власності, територіальна громада забезпечена  в повній мірі широким спектром товарів народного споживання. 

 

 

 

Ціль:

 

-сприяти розвитку малого підприємництва ;

 

-забезпечення формування конкурентного середовища в окремих категоріях діяльності  суб’єктів господарювання;

 

-створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, зокрема, шляхом запобігання прийняттю рішень, спрямованих на недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції;

 

- сприяти появі  нових суб’єктів господарювання;

 

Конкретні завдання, які необхідно для цього здійснити:

 

 - сприяти підвищенню питомої ваги малих підприємств в загальному обсязі виробництва, скорочення безробіття;

 

 - підвищення ефективності співробітництва  підприємців та сільської ради для розв'язання соціально-економічних проблем розвитку малого і середнього бізнесу.

 

 

 

 

 

5.4Захист прав споживачів

 

 

 

Державна політика у сфері захисту прав споживачів спрямована на  задоволення потреб населення у продовольчих та промислових товарах, побутових, комунальних послугах, послугах транспорту і зв’язку та здійснюється на основі безумовного додержання вимог щодо якості та безпеки, постійного контролю за цим з боку держави.

 

 

 

Основні проблеми:

 

- відсутність структурного підрозділу з питань захисту прав споживачів в районі з відповідними повноваженнями.

 

 

 

 

 

Цілі:

 

- забезпечення правової освіти та інформованості споживачів.

 

 

 

Критерії реалізації:

 

- сприяння економічним інтересам споживачів і захист їх здоров’я та безпеки, зокрема, шляхом забезпечення задовільних споживчих властивостей товарів, їх обслуговування після продажу, належної рекламної і торгової практики.

 

 

 

Конкретні завдання, які необхідно для цього здійснити:

 

- всебічне сприяння реалізації громадянами-споживачами на території сільської ради законодавчо закріплених прав, своєчасного, точного і правдивого інформування споживачів про товари і послуги;                                                                                                                                                                                                           -здійснення правової освіти та підвищення рівня інформованості споживачів щодо їх прав та обов’язків у взаєминах з підприємцями, розповсюдження споживацьких знань.

 

 

 

5.5Управління об’єктами комунальної  власності.

 

 

 

        На території сільської ради функціонують Об’єднання співласників багатоквартирних будинків  які обслуговують баготоквартирні будинки.

 

         У 2017 році  сільською радою планується передати на баланс Об’єднанням співласників багатоквартирних будинків артезіанську свердловину і башту рожновського для забезпечення водою багатоквартирні будинки  та всановити  засоби обліку води.

 

 

 

5.6.Інвестиційна діяльність.

 

 

 

        На території сільської ради  здійснюють інвестиційну діяльність різні суб’єкти господарювання. На земельних ділянках несільськогосподарського призначення   розміщенні вишки  «ВОДАФОН» - 30кв.м., «КИІВСТАР» -50 кв.м., «Лайф»-200кв.м. 0,78  га .

 

 

 

Цілі:

 

  - створення умов для залучення інвестицій в економіку сільської ради, зокрема, в розвиток переробної промисловості, галузей агропромислового комплексу;

 

Критерії реалізації:

 

 - сприяння участі підприємств, установ та організацій у виставках-ярмарках,  семінарах   з питань залучення  інвестицій.  

 

 

 

 

 

5.7.Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг)

 

для регіональних потреб

 

 

 

При наявному населенні сільської ради  потребу у основних продуктах харчування задовольняють місцеві виробники сільськогосподарської продукції,   власники торговельної мережі та об’єктів громадського харчування.

 

Ціль:

 

 - забезпечення продовольчої безпеки, у тому числі потреб населення та бюджетних установ сільської ради у хлібі, хлібобулочних і макаронних виробах та інших продуктах зернопереробки.

 

 

 

 

 

6.Розвиток реального сектору економіки

 

 

 

6.1.Агропромисловий комплекс

 

 

 

           З метою зміцнення позитивних тенденцій розвитку громади,   нагальних проблем в економічній та соціальних сферах, підвищення  добробуту населення протягом 2017 року передбачається :

 

-створення сприятливого економічного середовища для просування вітчизняної сільськогосподарської продукції на продовольчий  ринок;

 

- ефективне використання зрошуваних земель;

 

-удосконалення регулювання земельних відносин на основі Земельного кодексу України (роботи  по розмежуванню земель державної та комунальної власності, по грошовій оцінці земель несільськогосподарського призначення та земель населених пунктів, по встановленню адміністративних меж населених пунктів, по консервації малопродуктивних земель).

 

 

 

Основні проблеми:     

 

- зниження родючості земель внаслідок недостатніх природоохоронних, меліоративних та агротехнічних заходів в землекористуванні;

 

- значне руйнування матеріально-технічної бази;

 

- значне скорочення поголів’я великої рогатої худоби та виробництва основних видів тваринництва для  вітчизняного ринку м’яса пов’язане з недостатніми обсягами цільових державних дотацій, низькою закупівельною ціною;

 

- випереджаюче зростання цін на матеріально-технічні ресурси, що споживаються в сільському господарстві, порівняно з цінами на сільськогосподарську продукцію.

 

                                               

 

Цілі:

 

- підвищення зайнятості та рівня оплати праці, поліпшення умов життя сільського населення;

 

- створення сприятливого економічного середовища для забезпечення стабільності та ефективності розвитку агробізнесу;

 

 

 

Критерії реалізації:

 

- запровадження високопродуктивних сортів та гібридів сільськогосподарських культур;

 

- удосконалення регулювання земельних відносин на основі Земельного кодексу України;

 

- сприяння розвитку земельних та майнових орендних відносин шляхом запровадження розрахунків у грошовій формі, виходячи з експертної грошової оцінки землі та майна;

 

 

 

6.2.Транспорт, зв`язок та дорожнє господарство

 

 

 

У 2017 році проводити співпрацю з перевізниками що мають маршрути через тереторію сільської ради та з дорожньою службою по ремонту доріг з використанням коштів сільського бюджету

 

Основні проблеми:

 

  - низька якість доріг;

 

  -поліпшення комфортабельності перевезень;

 

Цілі:

 

- забезпечення подальшого розвитку транспортного комплексу ;

 

- розширення кількості та підвищення якості послуг зв’язку, що надаються населенню, підприємствам, установам та організаціям  сільської ради;.

 

-ефективно співпрацювати з дорожніми службами сільської ради по ремонту та прокладанню доріг у межах населених пунктів.

 

 

 

Критерії реалізації:

 

-сприяння безперебійному забезпеченню потреб населення у перевезеннях автомобільним транспортом, в тому числі і пільгової категорії громадян;

 

- забезпечити залучення інших суб’єктів господарювання у сфері транспортних послуг до пасажироперевезень;

 

6.3.Демографічна ситуація

 

Основною причиною загострення демографічної кризи є зниження рівня  народжуваності, зумовлене цілим рядом причин -економічних, соціальних, психологічних, біологічних та ріст смертності серед населення.

 

Цілі:

 

Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом створення в селі необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя, розв’язування проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти, культури, відпочинку.

 

 

 

Основні завдання:

 

-збагачення шлюбно-сімейних традицій, підвищення статусу материнства і батьківства у суспільстві;

 

-удосконалення системи охорони здоров’я населення, насамперед  підлітків, молоді, а також зниження рівня смертності, професійних захворювань, побутового та виробничого травматизму та збільшення тривалості життя населення;

 

-створення ефективної системи роботи з попередження та профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі, сприяння формуванню здорового способу життя  у молоді;

 

-розвиток дошкільного і позашкільного виховання та освіти, включаючи сімейні форми;

 

        У результаті проведення цих та інших заходів прогнозується, що демографічна ситуація в селі дещо поліпшиться. Проте подолання кризи і досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізація відтворення населення є тривалим і складним процесом. При цьому вихід із ситуації, що склалася, полягає не стільки в подоланні депопуляції, скільки у підвищенні якості життя населення, збереженні та відтворенні його життєвого і трудового потенціалу.

 

 

 

6.4.Соціальне забезпечення

 

        Протягом 2017 року планується надавати списки пільговим категоріям для надання адресної допомоги на тверде палево і скраплений газ. Вчасно виявляти соціально незахищені категорі громадян та оформляти Державні соціальні допомоги відповідно до чинного законодавства а саме:

 

 -у зв’язку з вагітністю та пологами;

 

 -допомога при народжені дитини;

 

-допомога на дитину одинокій матері;

 

 - допомога на дітей які перебувають під опікою чи піклуванням;

 

 

 

 -допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

 

 -допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

 

     Оформляти субсидії, для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг особам які потребують.

 

 

 

Основні проблеми:

 

-недостатній рівень адресності при наданні пільг окремим категоріям  населення;

 

-наявність пільг і гарантій, що надаються за професійною ознакою без урахування рівня доходу;

 

 

 

Цілі:

 

-підвищення соціальних гарантій сім’ям з дітьми та іншим вразливим верствам населення;

 

 

 

Критерії досягнення цілей:

 

-вчасне виявлення соціально незахищених категорій громадян та проведення  роз’яснювальної роботи щодо оформлення  Державних соціальних допомог відповідно до чинного законодавства;

 

-постійне підвищення рівня обслуговування незахищених верств населення, що обліковуються  в сільській раді;

 

-ефективне використання Державних коштів на зубопротезування ;

 

-всіляка підтримка  первинної  ветеранської організації .

 

 

 

7Гуманітарна сфера.

 

 

 

 7.1.Охорона здоров’я.

 

 

 

Важливим напрямом охорони здоров’я залишається реалізація заходів щодо поліпшення медичного обслуговування сільського населення, стану мереж сільських лікувальних закладів, забезпечення медичними кадрами закладів охорони здоров’я.

 

Поступово поліпшується матеріально-технічна база лікарсько-профілактичних закладів, що надають медичну допомогу населенню.  Загально-лікувальною мережею сільської ради активізовано роботу по ранньому та своєчасному виявленню  туберкульозу, посиленню контролю за реалізацією протитуберкульозних заходів на всій території сільської ради.

 

     

 

 

 

Основні проблеми:

 

  -поширення  захворювання на туберкульоз;

 

 

 

Цілі:

 

-забезпечення максимального   проходження флюорографічного обстеження  населення сільської ради ;

 

-запобігання поширенню ВІЛ- інфікованості населення;

 

 

 

Критерії реалізації:

 

-збереження  лікувально-профілактичних  закладів сільської ради;

 

-забезпечення виконання Програма «Здоров'я нації»

 

 

 

Конкретні завдання, які необхідно для цього здійснити:

 

- стабілізація захворюваності на туберкульоз;

 

- запобігання поширенню ВІЛ-інфікованості населення;

 

  

 

7.2.Освіта

 

 

 

Освітня галузь сільської ради представлена :

 

          На території сільської ради знаходиться три загальноосвітні школи з яких дві І-ІІІ ступенів і одна І-ІІ ступенів, в яких навчається 839 дітей, дошкільний навчальний заклад «Малятко »,  в якому виховуються 130малят.

 

У освітніх закладах працює   82  працівників, з яких 45 – педагоги з вищою освітою . В школах організовано роботу творчих груп, спортивних секцій, шкіл передового педагогічного досвіду, впроваджується адаптивна система навчання.

 

            Проводиться  планомірна робота щодо пошуку перспективних дітей та підлітків, які залучаються участі освітянських заходів на рівні сільської ради. Педагогічні колективи  шкіл забезпечують здоровий  відпочинок своїх вихованців, ініціюючи максимальну участь дітей  у походах, екскурсіях по рідному краю .

 

Основні проблеми:

 

  -недостатні обсяги фінансування освітньої сфери щодо покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів сільської ради;

 

-питання житлового забезпечення педагогів;

 

-охоплення дошкільним навчання дітей 5 річного віку;

 

 

 

Цілі:

 

-впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес державного стандарту початкової освіти;

 

- виконання завдань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 

-сприяння забезпеченості шкіл сільської ради  педагогічними працівниками відповідної фахової підготовки;

 

- задоволення потреби громади у  дошкільних закладах;

 

           

 

Критерії досягнення цілей:

 

- забезпечення реалізації сільської  Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2017 року.

 

- духовні орієнтири позашкільної освіти;

 

- організація харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 

7.3.Культура

 

 

 

        Процес розвитку української нації, її духовного відродження, традицій,  мови, значною мірою залежать від ефективності роботи закладів  культури, які спрямовують свою діяльність  на збереження та розвиток культурної спадщини, зміцнення матеріально-технічної бази,  збереження меморіалів, пам’яток, пам’ятних місць, воїнських поховань.

 

 Одним з головних напрямків діяльності закладів культури  є заходи щодо підтримки та розвитку художньої самодіяльності, виявлення творчого потенціалу, залучення широкої маси населення до участі у творчих колективах, збагачення репертуару виконавців.

 

        Для підвищення майстерності учасників художньої самодіяльності, розвитку самодіяльного народного мистецтва,  залучення широкої громадськості і творчої інтелігенції до діяльності культурно-освітніх закладів і аматорських колективів, збереження гуртків художньої самодіяльності, плануэться  приймати  участь у  районних фестивалях “Таврійське намисто”,   дитячої творчості “Чарівна кладочка” та ін.

 

 

 

Основні проблеми:

 

- створення сприятливих умов для залучення  кваліфікованих  спеціалістів в галузі культури;

 

- недостатнє фінансування галузі культури;

 

- збереження та охорона історико-культурної спадщини;

 

- поповнення фондів бібліотечних установ новими надходженнями;

 

 

 

Цілі:

 

- збереження історико-культурної спадщини;

 

 - збереження, та розвиток закладів культури , охорона об’єктів культурної спадщини та збереження нематеріальної культурної спадщини;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - вирішення соціально-економічних проблем галузі та забезпечення повноцінного функціонування культосвітніх закладів  

 

- сприяння в роботі самодіяльних колективів;

 

-організація проведення фестивалів та інших культурно-масових заходів на території сільської ради, участь на рівні району, області.

 

- створення належних умов щодо підвищення професійного рівня працівників закладів культури, сприяння відвідуванню працівниками культури семінарів, навчань;

 

-здійснення заходів щодо поліпшення матеріально-технічного стану (проведення капітальних та поточних ремонтів клубних та бібліотечних установ, забезпечення їх сценічним та музичним обладнанням);

 

- удосконалення культурно-мистецької діяльності шляхом участі в районних фестивалях, конкурсах, оглядах;

 

-організація та проведення заходів по охороні та збереженню культурної спадщини;

 

7.4.Фізична культура та спорт

 

Новозбур’ївська сільська рада основну увагу приділяє реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту з урахуванням територіальних, соціальних та інших особливостей, зміцненню матеріально-технічної бази розвитку фізичної культури і спорту, впровадженню передових технологій, забезпеченню сприятливих умов для відповідних суб’єктів громадського  сектору, який безпосередньо  і проводить фізкультурно-спортивну діяльність. Функціонування громадського сектору сфери фізичної культури і спорту є проявом реальних потреб громадян у фізкультурно-спортивній діяльності та їх самодіяльної ініціативи. Розвиток  сфери фізичної культури і спорту спрямовується на підвищення якості та розширення обсягу фізкультурно-спортивних послуг.  Економічна діяльність у сфері фізичної культури і спорту спрямовується на задоволення зростаючих потреб населення села у фізкультурно-спортивних послугах високої якості та сприятиме зростанню ділової активності суб’єктів усіх секторів цієї сфери, гармонізації їх економічних відносин з іншими суб’єктами господарювання. Організаційною основою розвитку фізичної культури і спорту в селі повинна стати розгалужена мережа спортивних секцій   різних форм власності.

 

            Основні проблеми:

 

- відсутність спортивного спеціального інвентарю;

 

- низький рівень матеріально-технічної забезпеченості галузі;

 

Цілі:

 

- покращення матеріально-технічного та фінансового забезпечення дитячо-юнацького спорту  сільської ради; 

 

- проведення заходів по створенню, спортивних майданчиків в селі з метою задоволення потреб населення по отриманню фізкультурно-оздоровчих послуг за місцем проживання.        

 

 

 

Критерії реалізації:

 

- збільшення видатків , спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту;

 

- тісна співпраця з  управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту районної адміністрації та зацікавленими особами з питань розвитку фізичної культури і спорту;

 

- збільшення кількості дітей та підлітків, залучених до занять у пришкільних спортивних гуртках.

 

 

 

8  Природокористування та безпека життєдіяльності людини.

 

 8.1.Охорона навколишнього природного середовища.

 

Технологічна недосконалість облаштування звалищ твердих побутових відходів викликає забруднення поверхневих і підземних вод, створює загрозу погіршення санітарно-епідеміологічного стану та стану здоров’я населення, деградації рекреаційних ресурсів.

 

Основні проблеми:

 

- забруднення земель твердими побутовими та токсичними відходами;

 

- деградація земель внаслідок водної та вітрової ерозії, вторинного засолення та осолонцювання;

 

- зменшення продуктивності сільськогосподарських угідь, значна їх розораність;

 

- підтоплення земель і населених пунктів сільської ради;

 

- скорочення площ лісових насаджень за рахунок несанкціонованих вирубок лісосмуг;

 

- погіршення якості питної води.                                          

 

Ціль:

 

-поліпшення екологічного стану, зменшення техногенного навантаження та забезпечення умов екологічно безпечного проживання населення.

 

 

 

Критерії реалізації:

 

- зменшення забруднення довкілля в результаті техногенного навантаження;

 

- збереження та відновлення природних ресурсів і родючості земель;

 

- проведення екологічної освіти серед громадян; 

 

8.2.Техногенна безпека

 

Тенденція збільшення ризику стихійних лих і надзвичайних ситуацій, викликаних природними чинниками, найімовірніше збережеться і в 2017 році.

 

Виникнення природних надзвичайних ситуацій є в більшості випадків об’єктивним неконтрольованим процесом. Разом з тим, існує низка антропогенних факторів, що сприяють виникненню надзвичайних ситуацій природного характеру та посилюють їх негативні наслідки.

 

Для планування і організації евакуаційних заходів  відкориговано план евакуації населення  сільської ради у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Сили і засоби, необхідні для виконання евакуаційних заходів, уточнено відповідно до керівних документів і рекомендацій на основі реальних та обґрунтованих розрахунків.

 

Цілі:

 

- попередження, мінімізація, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

 

- накопичення матеріального резерву на випадок виникнення надзвичайної ситуації;

 

-поліпшення роботи з населенням щодо підвищення його обізнаності про джерела можливої небезпеки та рівня підготовленості до дій у надзвичайних ситуаціях.

 

 

 

Секретар виконкому                                                  С.М. Погребняк

 

  

Новозбур”ївська сільська рада Голопристанського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

одинадцята  сесії   сьомого  скликання

(проект)

від 24.02.2017 №

с. Нова Збур’ївка

 

Про затвердження проекту

Детального плану території під

розміщення магазину змішаної групи

товарів із земель житлової

та  громадської забудови

 

      Враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та соціального розвитку села від 31.01.2017  №16/4, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

в и р і ш и л а:

       1. Затвердити  проект Детального плану території під розміщення магазину змішаної групи товарів із земель житлової та  громадської забудови громадянину Чігарських Марина В’ячеславівна площею 0,0020га:   по вул. Центральна, 98.

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з агропромислового розвитку, земельних ресурсів та соціального розвитку села.

 

Сільський голова                                                               Т.І.Самойленко 

Новозбур”ївська сільська рада Голопристанського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

одинадцята сесії сьомого скликання

                                                        (проект)

 

від 24.02.2017 №

с. Нова Збур’ївка

 

Про припинення права

користування земельних

ділянок згідно поданої

заяви

 

       Враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та соціального розвитку  села від 31.01.2017 №16/2,відповідно статті 142 Земельного Кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

В и р і ш и л а:

    1. Зменшити земельні ділянки громадянам:

-Дібровій Інні Вікторівні  з 0,5500 га до 0,3000га для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка),  по вул. Матросова,160.

- Філіповій Ніні Анатолліївні з 0,2500 га до 0,1500 га для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)  житлового будинку,  по вул. Моложіжна,3.

    2. Вилучені земельні ділянки визначені в пункті 1 даного рішення, віднести до земель запасу сільської ради.

    3. Спеціалісту І категорії по земельним питанням Бебешко О.І. внести зміни до пункту ІІІ по господарської книги на 2016 – 2020 роки.

    4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та соціального розвитку  села.

 

 Сільський голова                                                    Т.І.Самойленко 

Новозбур”ївська сільська рада Голопристанського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

одинадцята сесії  сьомого  скликання

(проект)

 

від 24.02.2017 №

с. Нова Збур”ївка

 

Про надання дозволу

на розробку проекту

Детального плану

території

 

    Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії по земельним питанням Бебешко О.І.  враховуючи рішення № 541 двадцять восьмої сесії сільської ради шостого скликання від 27.03.2015 року «Про затвердження Генерального плану села Нова Збур’ївка та продовження його терміну дії", про необхідність детального плану території для будівництва та обслуговування виробничої ділянці в межах населеного пункту, враховуючи висновки і рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та соціального розвитку  села від 31.01.2017 №16/3, відповідно статтям на підставі статей 12,39, Земельного Кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в    Україні ” , сільська рада

в и р і ш и л а: 

      1.Надати дозвіл на розробку проекту Детального плану території з метою подальшого виготовлення проекту землеустрою, щодо передачі у власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)  в межах населеного пункту  громадянам згідно з додатком 1 с. Нова Збур’ївка Голопристанського району Херсонської області. 

       2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та соціального розвитку  села.

 

Сільський голова                                                               Т.І.Самойленко


                                   

        Додаток  1 до

                                                                                                   проекту рішення

                                                                                            ХІ сесії VІІ скликання

Список

громадян, яким надано дозвіл на розробку Детального плану території  з метою подальшого виготовлення проекту землеустрою для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)

 

№ п/п

ПІБ

адреса земельної ділянки

площа,  га

1

Філіпов Микола Федорович

вул. Молодіжна, буд. 3

0,10

2

Татарін Віктор Станіславович

вул. Матросова, буд. 160

0,25

3

Тисленко Тетяна Леонідівна

вул. Військова, буд. 51

0,15

4

Калабуха Ольга Олексіївна

вул. Шкільна,  буд. 66

0,25

5

Вакуленко Юлія Вадимівна

вул. Пшенична, буд. 212

0,25

 

Секретар ради                                                                С.М. Погребняк 

Новозбур”ївська сільська рада Голопристанського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

одинадцята сесії сьомого скликання

                                                        (проект)

 

від 24.02.2017 №

с. Нова Збур’ївка

 

Про розгляд проекту

розпорядження

Голопристанської

районної державної

адміністрації

       Враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та соціального розвитку  села від 31.01.2017 №16/5,керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В и р і ш и л а:

    1. Дати погодження  проекту розпорядження Голопристанської районної державної адміністрації «Про розроблення детального плану території ТОВ «Атлас Кепітал Енерджі»» на території Новозбур’ївської сільської ради Голопристанського району Херсонської області загальною площею 50,00 га.

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та соціального розвитку  села.

 

 Сільський голова                                                    Т.І.Самойленко 

Новозбур”ївська сільська рада Голопристанського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

одинадцята сесії сьомого скликання

                                                        (проект)

 

від 24.02.2017 №

с. Нова Збур’ївка

 

Про тимчасові угоди

оренди земельних ділянок


       Враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та соціального розвитку  села від 31.01.2017 №16/6,керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В и р і ш и л а:

    1. Доручити спеціалісту з земельних питань розробити тимчасову угоду на оренду земельних ділянок на період оформлення правовстановлюючих документів на право користування чи власності та їх реєстрації, терміном на один рік

    2. Завести журнал реєстрації тимчасових угод оренду земельних ділянок

    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та соціального розвитку  села.

 

 Сільський голова                                                    Т.І.Самойленко