Проекти рішень на чергову сесію сільської ради

проекти рішень на сесію

Головна статті
проекти рішень на сесію
Про сільський бюджет на 2019 рік
Про встановлення батьківської плати у закладі дошкільної освіти «Малятко» на 2019 рік
Про встановлення розміру ставки самооподаткування Новозбур’ївської сільської ради на 2019 рік
про внесення змін до рішення "Про сільський бюджет на 2019 рік"
Про звіт щодо виконання сільського бюджету за 2018 рік
Всі сторінки

                                                     

Новозбур’ївська сільська рада Голопристанського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять сьомої сесії сьомого скликання

                                                                                                            (проект)

 від         №  

про сільський бюджет

на 2019 рік


     Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 1 пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новозбур’ївська  сільська рада


ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі    11593057,00   грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 10746117,00 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 846940,00грн.

- видатки сільського бюджету у сумі 11593057,00    грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 10746117,00  грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 846940,00 грн.

гривень.

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі  200 000 гривень.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти ,а саме на дошкільний заклад Малятко в сумі 1852600 гривень та на заклади культури 683400 гривень.

4. Затвердити відомчу класифікацію видатків сільського бюджету на 2019 рік згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2019 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктів харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  сільському  голові   отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Розпоряднику коштів сільського  бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Дозволити фінансовому відділу Новозбур’ївської сільської ради відповідно до п.7 статті 23 Бюджетного кодексу України в процесі виконання сільського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі по загальному та спеціальному фондах в межах їх загального обсягу, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету..

9,  Відповідно до частини 10 статті 23 і частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України у міжсесійний період сільської ради приймати розпорядження щодо збільшення (зменшення) обсягу дохідної та видаткової частини сільського бюджету в разі надання, збільшення (зменшення) сільській раді обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів області з наступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет шляхом подачі цього розпорядження на затвердження чергової сесії сільської ради.

10. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

до доходів належать надходження, визначені у частині першій статті 64 Бюджетного кодексу України;

- джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 та частиною першою статті 73 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету;

- джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною 1 статті 64 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження визначені у частині першій статті 69-1 «Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2019 рік у частині фінансування є надходження  визначені ст.72 Бюджетного кодексу України.

- джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені у частині 1 статті 691  Бюджетного кодексу України

13. Відповідно до статей 23 і 108 Бюджетного кодексу України делегувати виконкому сільської ради повноваження у міжсесійний період сільської ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини сільського бюджету в разі надання (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України бюджету здійснювати їх врахування та розподіл (перерозподіл) між розпорядниками коштів сільського бюджету за погодженням з постійною комісією з питань планування місцевого бюджету , фінансового , соціально-економічного та культурного розвитку громади та подальшим затвердженням на сесії сільської ради .

14. Установити, що в тих випадках, коли керівники бюджетних установ та комунальних підприємств, депутати сільської  ради вносять пропозиції, щодо виділення додаткових асигнувань з  сільського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків  сільського бюджету в таких же обсягах.

15. Надати право   сільському голові  Самойленко Т.І  укладати в установленому законом порядку угоди на здійснення передачі міжбюджетних трансфертів між сільським бюджетом та іншими бюджетами.

16. Дозволити здійснювати попередню оплату по фінансуванню робіт з будівництва, реконструкції і капітального ремонту та для передплати періодичних видань, відповідно до Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 р. в межах бюджетного періоду.

17. Додатки № 1-3  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Рішення сесії сільської ради «Про  сільський бюджет  Новозбур’ївської  сільської ради  на 2019 рік» набуває чинності з 1 січня 2019 року і діє до 31 грудня 2019 року .

19. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити опублікування цього рішення у місцевих засобах масової інформації.

20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань планування місцевого бюджету, фінансового, соціально-економічного та культурного розвитку громади ,

 

Сільський голова                                                             Т.І Самойленко               Новозбур'ївська сільська рада Голопристанського району

Херсонської області

РІШЕННЯ

двадцять сьомої сесiїсьомого скликання

                                                        (проект) 

від .12.2018   №                                                                                                                                                                  

про встановлення батьківської плати

у закладі дошкільної освіти «Малятко»

 

         На виконання статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернат них навчальних закладів», Закону України від 28.12.2014 р. № 76-VIII «Про внесення змін та визнання таким, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», Указу Президента України від 29.10.2014 р. № 835/2014 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремих категорій громадян», статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

                                                  В И Р І Ш И Л А:

1.Встановити вартість харчування 1 дитинодня в розмірі 40 грн. 00 коп.

2.Встановити батьківську плату за харчування дітей у закладі дошкільної освіти «Малятко» у розмірі 70% від вартості харчування на день.

3. Розрахунки проводити з 01.01.2019 року за харчування дітей, що відвідують заклад дошкільної освіти «Малятко»

4. Зменшити розмір плати за харчування в закладі дошкільної освіти на 50% з плати для батьків, які мають трьох і більше дітей.

5. Повністю звільнити від плати за харчування дітей пільгових категорій, а саме: потерпілі від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими потребами, дітей учасників АТО.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів та управління комунальною власністю, впровадження інвестицій, розвитку підприємства.

 

Сільський голова                                                           Т.І Самойленко


                Новозбур'ївська сільська рада Голопристанського району 

Херсонської області 

РІШЕННЯ

двадцять сьомої сесiїсьомого скликання

                                                        (проект)

від .12.2018 року                                                    

Про встановлення розміру ставки самооподаткування

Новозбур’ївської сільської ради

на 2019 рік.

 

         Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Самойленко Т.І про встановлення розміру ставки самооподаткування на території Новозбур’ївської сільської ради на 2019 рік, керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, роботи транспорту та зв’язку, охорони навколишнього середовища, благоустрою та комплексного розвитку населених пунктів, сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. 1.Встановити з 1 січня 2019 року ставку самооподаткування з громадян, які проживають на території Новозбур’ївської сільської ради в розмірі 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) в рік з кожного двору.
  2. 2.Надходження від даного збору спрямувати на впорядкування сміттєзвалища, грейдерування доріг та обслуговування території села.

 

Сільський голова                                          Т.І Самойленко


 


 зміни

 

 


 

 

Новозбур”ївська сільська рада Голопристанського району

 

Херсонської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

                           двадцять восьмої сесії   сьомого скликання

 

(проект)

 

від --.--.2019 №

 

с. Нова Збур’ївка                                        

 

Про звіт щодо виконання

 

сільського бюджету за

 

2018 рік

 

     Розглянувши наданий головним бухгалтером Катковою Л.В рною адміністрацією звіт про виконання сільського бюджету за 2018 рік сільська рада констатує, що за звітний період до доходної частини загального фонду сільського бюджету надійшло 1001223,15 гривень податків і зборів, що становить 105 відсотки.

 

     У звітному періоді сільська рада отримала з районного бюджету:

 

- субвенцію на утримання установ культури та освіти в сумі 2742647,69 гривень на утримання закладів культури та дошкільний заклад;

 

-субвенцію на придбання житла воїну АТО в сумі 251678 гривень..

 

   Витрати по загальному фонду склали 8631233 гривень .

 

     В доходи спеціального фонду сільського бюджету по іншим джерелам власних надходжень надійшло 88452,30 гривень ,витрати склали 86772,30 гривень.По іншим коштам спеціального фонду надійшло та витрачено 522953,60 гривень.

 

   Заборгованість з виплати заробітної плати та по захищеним статтям відсутня.

 

   Враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів , керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

в и р і ш и л а :

 

   1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 2018 рік за доходами в сумі 1001223,15 гривень та видатками в сумі 8631233 гривень по загальному фонду та   за доходами в сумі 611405,90 гривень та видатками в сумі 609725,90 гривень по спеціальному фонду. Заборгованість з виплати заробітної плати та по захищеним статтям відсутня.

 

 

 

Сільський голова                                               Т.І. Самойленко