Проекти рішень на чергову сесію сільської ради

проекти рішень на сесію - Про звіт щодо виконання сільського бюджету за перше півріччя 2019 року

Головна статті
проекти рішень на сесію
Про звіт щодо виконання сільського бюджету за перше півріччя 2019 року
Всі сторінки

Новозбур”ївська сільська рада Голопристанського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

                           тридцять третьої сесії   сьомого скликання

(проект)

від .08.2019 №

с. Нова Збур’ївка                                        

Про звіт щодо виконання

сільського бюджету за

перше півріччя 2019 року

     Розглянувши наданий головним бухгалтером Катковою Л.В рною адміністрацією звіт про виконання сільського бюджету за І півріччя 2019 року сільська рада констатує, що за звітний період до доходної частини загального фонду сільського бюджету надійшло 2682891 гривень податків і зборів, що становить 101 відсотки.

     У звітному періоді сільська рада отримала з районного бюджету:

- субвенцію на утримання установ культури та освіти в сумі 1773000 гривень на утримання закладів культури та дошкільний заклад;Загальна сума доходів за звітний період становить 4981964 гривень.

     Витрати по загальному фонду склали 4951067 гривень.

     В доходи спеціального фонду сільського бюджету по іншим джерелам власних надходжень надійшло 83413 гривень ,витрати склали 82944,73 гривень. По платі за послуги надійшло 184391,83 гривень,витрати- 183040,78 гривень.

   Заборгованість з виплати заробітної плати та по захищеним статтям відсутня.

   Враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів , керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

в и р і ш и л а :

   1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за І півріччя 2019 року за доходами в сумі 4981964 гривень та видатками в сумі 4951067 гривень по загальному фонду та   за доходами в сумі 267804,83 гривень та видатками в сумі 265985,51 гривень по спеціальному фонду. Заборгованість з виплати заробітної плати та по захищеним статтям відсутня.

 

Сільський голова                                               Т.І. Самойленко


 

Пояснювальна записка до звіту про виконання  сільського бюджету

 Новозбур’ївської сільської ради за  перше півріччя  2019  року

  

Загальна характеристика

За  І півріччя  2019 року  до загального фонду сільського бюджету з урахуванням субвенції  надійшло 4455891,65  гривень податків і зборів при планових показниках на відповідний період 4455866,51 гривень. Власні надходження склали 2682891,65 гривень.

Податкові надходження:

-          акцизний податок виконано на   101%  , фактично надійшло 110931 гривень при плані 110273  гривень;

-          земельний податок з юридичних осіб -невиконано, надійшло 1170,72 гривень при запланованих  12362  гривень;

-          орендна плата з юридичних осіб - виконано , при запланованих 1073113 гривень фактично надійшло 1703117   гривень;

-          земельний податок з фізичних осіб - невиконано, так фактично надійшло 264464 гривень , а було заплановано 450707 гривень;

-          орендна плата з фізичних осіб  при  плані – 175990  надійшло за звітний період 107780 гривень;

-          єдиний податок  надійшов у сумі 564063 гривень при запланованих 715551 гривень.

Неподаткові надходження перевиконані на 104 %, а саме:

-          плата за надання адмін.послуг виконано при плані – 10872 гривень, фактично надійшло 6181 гривень;

-          адмін.збір за держ.реєстрацію виконано на 103,6 % : план – 107311 гривень, факт-107890   гривень;

-          державного мита надійшло 588 гривень.

Протягом звітного періоду до бюджету села надійшло 1773000 гривень субвенції на утримання закладів освіти та культури.

Всього за  І півріччя  2019 року  до загального фонду сільського бюджету з урахуванням трансфертів надійшло 4455891  гривень.

В доходи спеціального фонду сільського бюджету  по іншим джерелам власних надходжень надійшло 83413 гривень, витрати  склали 82944,73гривень.По платі за послуги надійшло 184391,83 гривень,витрати склали 183040,78 гривень.

Освіта

За рахунок коштів сільського бюджету утримується дитячий садок, на функціонування якого  було передбачено 2726230  тис. грн., Із бюджету сільської ради виділено додаткові кошти в сумі 433000 гривень.  Профінансовано у звітному періоді   1503688 грн., з них:

- на заробітну плату з нарахуванням – 2280552,88 грн

- на оплату за спожиті енергоносії – 135930,37 грн.

- на харчування – 47928,61 грн.

          - придбання-23914,79 гривень, оплата послуг-4681,88 гривень. 

 Культура і мистецтво

 На утримання установ  культури передбачено у звітному періоді 535020 грн., з них:

- на заробітну плату з нарахуванням –  259926,88грн.  

- на оплату за спожиті енергоносії –  59410 грн.            

- на витрати на предмети та матеріали –57138,95 грн.  

 З бюджету сільської ради виділено кошти для оплати електроенергії в сумі 80000 гривень. Зроблено ремонт у двох кабінетах будинку культури, замінено електропроводку, придбано меблі.

Органи управління 

При планових асигнуваннях в сумі 5400450 грн. на утримання сільської ради  касові видатки склали 2618107 грн. , в тому числі на зарплату  – 1897157,56 гривень, на оплату  за спожиті енергоносії – 40146,32 грн.    На придбання предметів та матеріалів використано 225708 гривень.

На фінансування програми «Обдарована молодь села» використано за звітний період 46658 гривень, програми «Фізичне виховання молоді» - 43530 гривень. Надано матеріальної допомоги жителям села на суму 140500 гривень .На програму ‘’Ветеран’ ’передбачено та витрачено у звітному році 20000 гривень. Надано субвенцію з бюджету сільської ради у сумі 103000 гривень на спів фінансування капітального ремонту даху у Новозбур’ївській ЗОШ №2, субвенцію в розмірі 10000 гривень на придбання флюорографічної плівки для туб лікарні,субвенцію в сумі 30000 гривень для капітального ремонту покрівлі Голопристанської ЦРЛ.  З бюджету сільської ради виділено кошти в сумі 119216,52 гривень для ремонту перехресної дороги по вул..Першотравнева.

                                             Бібліотеки

З передбачених коштів на рік за звітний період профінансовано на функціонування бібліотек 85563,62 гривень.Кошти витрачені на оплату заробітної плати та нарахувань.(70134,12 гривень та 15429,50 гривень відповідно). 

Станом на 01 липня 2019  року заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери відсутня.


Головний бухгалтер                                                         Каткова Л.В