Проекти рішень на чергову сесію сільської ради

проекти рішень на сесію - Про сільський бюджет на 2019 рік

Головна статті
проекти рішень на сесію
Про сільський бюджет на 2019 рік
Про встановлення батьківської плати у закладі дошкільної освіти «Малятко» на 2019 рік
Про встановлення розміру ставки самооподаткування Новозбур’ївської сільської ради на 2019 рік
про внесення змін до рішення "Про сільський бюджет на 2019 рік"
Про звіт щодо виконання сільського бюджету за 2018 рік
Всі сторінки

                                                     

Новозбур’ївська сільська рада Голопристанського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять сьомої сесії сьомого скликання

                                                                                                            (проект)

 від         №  

про сільський бюджет

на 2019 рік


     Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 1 пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новозбур’ївська  сільська рада


ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі    11593057,00   грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 10746117,00 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 846940,00грн.

- видатки сільського бюджету у сумі 11593057,00    грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 10746117,00  грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 846940,00 грн.

гривень.

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі  200 000 гривень.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти ,а саме на дошкільний заклад Малятко в сумі 1852600 гривень та на заклади культури 683400 гривень.

4. Затвердити відомчу класифікацію видатків сільського бюджету на 2019 рік згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2019 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктів харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  сільському  голові   отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Розпоряднику коштів сільського  бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Дозволити фінансовому відділу Новозбур’ївської сільської ради відповідно до п.7 статті 23 Бюджетного кодексу України в процесі виконання сільського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі по загальному та спеціальному фондах в межах їх загального обсягу, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету..

9,  Відповідно до частини 10 статті 23 і частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України у міжсесійний період сільської ради приймати розпорядження щодо збільшення (зменшення) обсягу дохідної та видаткової частини сільського бюджету в разі надання, збільшення (зменшення) сільській раді обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів області з наступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет шляхом подачі цього розпорядження на затвердження чергової сесії сільської ради.

10. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

до доходів належать надходження, визначені у частині першій статті 64 Бюджетного кодексу України;

- джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 та частиною першою статті 73 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету;

- джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною 1 статті 64 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження визначені у частині першій статті 69-1 «Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2019 рік у частині фінансування є надходження  визначені ст.72 Бюджетного кодексу України.

- джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені у частині 1 статті 691  Бюджетного кодексу України

13. Відповідно до статей 23 і 108 Бюджетного кодексу України делегувати виконкому сільської ради повноваження у міжсесійний період сільської ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини сільського бюджету в разі надання (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України бюджету здійснювати їх врахування та розподіл (перерозподіл) між розпорядниками коштів сільського бюджету за погодженням з постійною комісією з питань планування місцевого бюджету , фінансового , соціально-економічного та культурного розвитку громади та подальшим затвердженням на сесії сільської ради .

14. Установити, що в тих випадках, коли керівники бюджетних установ та комунальних підприємств, депутати сільської  ради вносять пропозиції, щодо виділення додаткових асигнувань з  сільського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків  сільського бюджету в таких же обсягах.

15. Надати право   сільському голові  Самойленко Т.І  укладати в установленому законом порядку угоди на здійснення передачі міжбюджетних трансфертів між сільським бюджетом та іншими бюджетами.

16. Дозволити здійснювати попередню оплату по фінансуванню робіт з будівництва, реконструкції і капітального ремонту та для передплати періодичних видань, відповідно до Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 р. в межах бюджетного періоду.

17. Додатки № 1-3  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Рішення сесії сільської ради «Про  сільський бюджет  Новозбур’ївської  сільської ради  на 2019 рік» набуває чинності з 1 січня 2019 року і діє до 31 грудня 2019 року .

19. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити опублікування цього рішення у місцевих засобах масової інформації.

20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань планування місцевого бюджету, фінансового, соціально-економічного та культурного розвитку громади ,

 

Сільський голова                                                             Т.І Самойленко