Бюджет сільської ради

Головна статті
Бюджет сільської ради
Бюджет на 2017 рік
Всі сторінки

Новозбур”ївська сільська рада Голопристанського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

 десятої  сесії  сьомого скликання

   

від  23.12.2016 № 122

с.Нова Збур’ївка

 

Про  сільський бюджет на 2017 рік

 

     Розглянувши схвалений виконавчим комітетом та попередньо розглянутий постійними депутатськими комісіями сільської ради проект сільського бюджету на 2017 рік, керуючись чинним Бюджетним та Податковим кодексами України,

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

                                                         ВИРІШИЛА:

      1.Визначити на 2017 рік:

 - доходи сільського бюджету у сумі 4166046 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 3510190  грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету - 655856 грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

 - видатки сільського бюджету у сумі 4166046, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету - 3510190грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету – 655856 грн., згідно додатку 2 цього рішення

      2.Затвердити бюджетні призначення розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у сумі 4166046  грн., у тому числі обсяг по загальному фонду бюджету у сумі 3510190 грн. та по спеціальному фонду бюджету у сумі 655856  грн.

    3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 20000 грн.

 4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою відповідно статті 55 Бюджетного кодексу України:

 - оплата праці працівників бюджетних установ;

 - нарахування на заробітну плату;

 - забезпечення продуктами харчування;

 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 - поточні трансферти населенню.

          5.Розпоряднику  коштів сільського бюджету:

 - забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах:

 на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених  законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

 на проведення розрахунків за електричну  енергію, природний газ та послуги зв"язку, які споживаються бюджетними установами;

 - затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

 - брати бюджетні зобов"язання  у 2017 році з врахуванням необхідності виконання зобов"язань минулих років, взятих на облік в управлінні  Державної казначейської служби України у  Голопристанському районі, в межах відповідних бюджетних асигнувань.

6.Доручитиголові сільської ради укласти угоду з головою районної ради про надання з районного бюджету та отримання сільською радою і використання за цільовим призначенням коштів іншої субвенції на утримання установ дошкільної освіти та закладів культури.

 7.Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а саме:

 - місцеві податки;

 - надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;

 - плата за землю;

 - єдиний податок з сільськогосподарських виробників (фіксований);

 - акцизний збір;

 - державне мито в частині, що належить сільському бюджету;

- єдиний податок;

 - інші доходи, що підлягають зарахуванню до сільського бюджету відповідно до законодавства.

  8.Установити, що джерелами фінансування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині доходів є:

 - власні надходження бюджетних установ за рахунок коштів сільського бюджету;

 - батьківська плата.

 9. Надати дозвіл сільському голові здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному(за винятком власних надходжень установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням сесії сільської ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

 Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами  сільського бюджету на :

 оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

 видатки, пов"язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмам.

 10.Додатки № 1,2   до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів та управління комунальною власністю, впровадження інвестицій, розвитку підприємства.

 

 

Сільський голова                                                          Т.І Самойленко