С Т А Т У Т територіальної громади с. Нова Збур”ївка

ЗАРЕЄСТРОВАНО                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Голопристанським                                                         рішенням сесії

районним управлінням                                                   Новозбур”ївської

юстиції                                                                             сільської ради

“18 ” липня  2005р                                                        від “23” лютого 2005р №278

 Свідоцтво № 7

 

 

С Т А Т У Т

територіальної громади

с. Нова Збур”ївка

  

П Р Е А М Б У Л А

       Цей Статут, відповідно до Конституції і Законів України, закріплює систему місцевого самоврядування села Нова Збур”ївка, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою села Нова Збур”ївка, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування села Нова Збур”ївка, статус органів самоорганізації населення.

       Місцеве самоврядування в селі Нова Збур”ївка (надалі для цілей цього Статуту використовується – місцеве самоврядування) – це визнане та гарантоване право та реальна здатність територіальної громади села (надалі для цілей цього Статуту використовується територіальна громада) самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і Законів України.

       Місцеве самоврядування здійснюється громадою безпосередньо або через органи місцевого самоврядування села.

 

         

Додаток до рішення сесії

                                                                           від 23.02.2005 № 278

 

С Т А Т У Т

територіальної громади с. Нова Збур’ївка

 

РОЗДІЛ   І.

ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ.

Глава 1.1. Загальна характеристика села.

Стаття 1.1.1.

       Село Нова Збур”ївка - розташоване на лівому перерізаному невеличкими річками низинному березі Дніпровського лиману, за 9 км, від районного центру, за 35 км. від залізничної станції Херсон. З районним та обласним центроми село зв’язане водним і шосейними шляхами. Територія де розміщене село була заселена здавна. Археологічні знахідки свідчать про перебування тут людини в епоху бронзи. Навколишня територія була місцем збору запорізьких козаків, для боротьби проти татар і турків. На березі Збур”ївського кута /лиману/ до середини 1774 року містився їх спостережницький пост. Історія виникнення села пов’язана з російсько-турецькими війнами другої половини ХУШ ст. В 1774 році біля Збур”ївського гирла, що з’єднує Дніпровський і Збур”ївський лиман, було споруджено укріплення. На прикінці ХУШ століття, коли укріплення почало втрачати військове значення, частина жителів переселилася за півверсти на південний схід і заснувала село назване Новою Збур”ївкою. Перші письмові згадки про наш населений пункт зустрічаємо 1801 року. Жили Новозбур”ївчани великими родинами. Частину хліба завозили до “гамазею”. Якщо був голод, посуха або кому був потрібний хліб, громада видавала з тих запасів позику. У кожній хаті був дерев”яний мисник, на стінах розвішували довгі гаптовані рушники, на жердці – килими. Спали на підлозі. Ліжка мали лише багатії. Літом ходили босі, в полотняному одязі – жінки в заносках. Основним заняттям населення було сільське господарство – і на сьогодні воно є основним джерелом життя нашої територіальної громади. У складних умовах почала працювати Новозбур”ївська рада селянських депутатів, обрана у квітні 1920 року. Значні зрушення сталися в економічному розвитку села на прикінці двадцятих років. 14 вересня 1941 року гітлерівці захопили Нову Збур”ївку, окупація села тривала два роки. Визволили Нову Збур”ївку від німецько-фашитських загарбників 4 листопада 1943 року. Незабаром після визволення Нової Збур”ївки, 9 листопада відновила роботу сільської ради, яка працює і сьогодні.

Стаття 1.1.2.

       Територію в межах якої здійснюється місцеве самоврядування, визначають адміністративні кордони села. Будь – які зміни меж населеного пункту, здійснені у відповідності із законодавством, відображаються у Генеральному плані села.

Стаття 1.1.3.

       Межа села – це умовна замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює територію села від інших територій.

       Межі села встановлюються і змінюються за проектами землеустрою, які розробляються відповідно до техніко-економічного обґрунтування їх розвитку, генерального плану населеного пункту.

       Включення земельних ділянок у межах села не тягне за собою припинення права власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) відповідно до Земельного Кодексу України.

Стаття 1.1.4.

       За своїм призначенням та характером використання територія села розподіляється на такі функціональні зони: сельбищну, промислову, комунально складську, зовнішнього транспорту, місць відпочинку населення, лісову, сільськогосподарського-товарного виробництва. Згідно планування, структура Нової Збур”ївки враховуючи наявність центральної вулиці Леніна /протяжність 7 км/ поділяється на два окремих райони, поєднаних між собою центральним районом які діляться на сотні. Центральний район включає в себе п’яту, шосту, сьому та восьму сотні, де можна виділити зони садибної забудови, комунально-складську, місця відпочинку населення – парк села де розташований обеліск Слави, стадіон, ринки приватного підприємця Штригеля А.Ф. та Новозбур”ївського сільсьт, будівлі соціально-побутового значення, загальноосвітня школа №1 І-Ш ступенів, дитячий садок “Малятко”, будинок культури, дільнича амбулаторія, Новозбур”ївська обласна туб лікарня, свято-Успенський храм. Частина вулиць має тверде покриття, частично район газифіковано. Екологічні умови достатньо сприятливі. Північно-східний район розташований на північ та схід, від вулиці Леніна. Район включає в себе першу, другу, третю, четверту сотні. В цьому районі знаходяться садибні забудови, а в східній частині розташована загальноосвітня школа №3 І-Ш ступенів, Державне підприємство Збур”ївське лісомисливське господарство, Збур”ївське лісництво Голо пристанського державно-лісомисливського господарства, лісова зона. Східна частина району межує з село Стара Збур”ївка. Деякі вулиці мають тверде покриття. Екологічні умови достатньо сприятливі. Південно-західний район розташований на захід та південь район включає в себе десяту, одинадцяту, дев”яту, сьому сотні від вулиці Леніна. За функціональним використанням земель він є досить різноманітний. Тут можна виділити садибну забудову, квартали промислових підприємств. В цьому районі розташовані землі сільськогосподарського призначення, а також ЗОШ №2 І-ІІ ступенів, торгівельна мережа підприємства ВАТ Голопристанський “Райснаб”, ЗАТ “Агроресурс”, ремонтне-транспортне підприємство, Голопристанське САТП-2109. Частина вулиць має тверде покриття, частково район газифіцирований. Екологічні умови достатньо сприятливі. На території села функціонує: бібліотека філіал –2, будинок культури – 1, загальноосвітні школи – 3, навчально виробничий комбінат – 1, дитячий дошкільний заклад – 1, філіал музичної школи –1, дільнича амбулаторія – 1,торгівельні точки 23.

Стаття 1.1.5.

       Утворення чи оголошення у межах адміністративних кордонів села території і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення здійснюється у відповідності законом за рішенням сесії сільської ради.

Стаття 1.1.6.

       Органи місцевого самоврядування можуть об’єднуватися з органами місцевого самоврядування інших сіл району, в асоціації, фонди, союзи, тощо.

Стаття 1.1.7.

       Органи місцевого самоврядування села та договірних засадах можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування сіл, міст, області України.

Стаття 1.1.8.

       Асоціаціям та іншим добровільним об”єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися повноваження органів місцевого самоврядування.

Стаття 1.1.9.

       Територіальна громада села має свою символіку – герб, прапор, гімн. Положення та порядок використання яких затверджується рішеннями сільської ради.

Стаття 1.1.10.

       В зв’язку з тим, що дата заснування села Нова Збур”ївка уточнується, пам’ятною датою села є 4 листопада – День села у зв’язку з тим, що цього дня 1943 року Нову Збур”ївку було звільнено від німецько-фашитських загарбників.

 

Глава 1.2.   Правова основа Статуту. 

Стаття 1.2.1.

       Статут села приймається сільською радою більшістю депутатів від загального складу ради. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування приймаються у відповідності до законодавства та цього Статуту. Дія Статуту поширюється на всю територію села.

Стаття 1.2.2.

       Статут відповідає положенням Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншим законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України. У разі внесення змін до зазначених нормативно-правових актів Статут приводиться у відповідність до них.

Стаття 1.2.3.

       Тлумачення положень Статуту може давати лише сільська рада. Рішенням сільської ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов’язковим для застосування і виконання в межах території села.

Стаття 1.2.4.

       Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється сільською радою. Рішення сільської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу сільської ради. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до сільської ради групою депутатів ради (підписані щонайменше десятьма депутатами) сільським головою або групою жителів села в порядку місцевої ініціативи (підписані не менше як 500 жителями села).

       Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться сільською радою за пропозицією сільського голови в двомісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами).

 

Глава 1.3.     Взаємовідносини     органів   та   посадових   осіб     місцевого   самоврядування з органами державної влади, установи, підприємствами і організаціями.

Стаття 1.3.1.

       Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію села, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку села і реалізації в селі функцій виконавчої влади.

       Органу виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в закону діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім виконання делегованих їм повноважень, та в інших випадках, передбачених законом.

       Органи і посадові особи місцевого самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом повноважень органів виконавчої влади відповідним органам виконавчої влади.

       Сільський голова відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб сільського самоврядування з органами виконавчої влади.

Стаття 1.3.2.

       Органи і посадові особи сільського самоврядування сприяють районним органам судової влади і прокуратури в їх діяльності, надають в передбачених законодавством випадках допомогу в здійсненні їх функцій.

       Сільський голова або за його дорученням інша посадова особа відповідає за організацією зв’язків органів і посадових осіб сільського самоврядування з органами судової влади і прокуратури.

Стаття 1.3.3.

       Взаємовідносини органів і посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на території села, базуються на суворому дотриманні законодавства і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій.

       У відношенні до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності сільської громади, відповідні органи і посадові особи місцевого самоврядування здійснюють наступні функції:

-         утворюють, реорганізують, перепрофілюють, та ліквідують підприємства, установи і організації комунальної власності територіальної громади села в порядку визначеному чинним законодавством, призначають та звільняють з посади їх керівників;

-         визначають цілі функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;

-         встановлюють в порядку і в межах, визначених законодавством, тарифи щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності територіальної громади села;

-         приймають рішення в межах визначених законодавством, про відчудження об’єктів комунальної власності;

-         встановлюють для підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади села, розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до сільського бюджету;

-         контроль ефективність і законність, використання майна комунальних підприємств, установ і організацій села в порядку, визначеному чинним законодавством;

-         інші функції, передбачені чинним законодавством.

       З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальної власності територіально громади села, органи і посадові особи місцевого самоврядування будують, свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому, органи і посадові особи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати наступні рішення щодо:

-         надання фінансової допомоги, а також пільг на податки, які надходять до сільського бюджету, для підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку села;

-         встановлення відповідно до чинного законодавства норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку села;

-         залучення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності до участі в комунальному соціально-економічного розвитку села;

-         розміщення замовлень на виробництво продукції, виконання робіт необхідні для територіальної громади села;

-         залучення підприємств, установ та організацій що належать до комунальної власності територіально громади села, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;

-         залучення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створені, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

-         інших передбачених чинним законодавством питань.

 

РОЗДІЛ   ІІ.

Система місцевого самоврядування.

 

Глава   2.1.   Загальні засади формування і фінансування системи   місцевого   самоврядування.

 

Стаття 2.1.1.

       Система місцевого самоврядування визначається Конституцією України законом “Про місцеве самоврядування в Україні”.

       Система місцевого самоврядування включає:

-         територіальну громаду села – перший об’єкт місцевого самоврядування, яка може безпосередньо вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією та законом України до відання місцевого самоврядування;

-         сільську раду – представницький орган місцевого самоврядування;

-         сільського голову;

-         виконавчі органи сільської ради;

-         органи самоорганізації населення

Стаття 2.1.2.

       Розмножування повноважень між елементами системи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього пункту.

 

Глава 2.2.   Територіальна громада села.

Стаття 2.2.1.

       Територіальну громаду села складають жителі села Нова Збур”ївка.

Стаття 2.2.2.

       Реєстрація жителів села здійснюється у порядку визначеному законодавством.

Відомості реєстрації передаються у виконавчий комітет сільської ради у порядку строки визначені чинним законодавством.

Стаття 2.2.3.

       Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування в повному об’ємі здійснюють члени територіальної громади села – громадяни України, які досягли 18-річного віку і не визначені судом недієздатними. Вони мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування або їх посадовими особами, брати участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуються іншими передбаченими Конституцією і законами України та цим Статутом, правами на участь здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 2.2.4.

       Особам, які мають, видатні заслуги перед територіальною громадою села внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток села, за рішенням сільської ради може бути присвоєння звання “Почесний громадянин територіальної громади села Нова Збур”ївка”.

       Підстави та порядок присвоєння звання почесного громадянина села, визначаються Положенням про почесне громадянство села, яке затверджується рішенням сесії сільської ради.

Стаття 2.2.5.

       Жителі села здійснюють своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

Стаття 2.2.6.

       Право жителів села брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізовано в наступних формах:

-         місцевий референдум;

-         вибори депутатів сільської ради, Голопристанської районної ради, Херсонської обласної ради та сільського голови /місцеві вибори/;

-         загальні збори громадян за місцем проживання;

-         колективні та індивідуальні звернення жителів села до органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

-         громадські слухання;

-         місцеві ініціативи;

-         участь у роботі органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та робота на виборних посадах місцевого самоврядування;

-         інші не заборонені законом форми;

Стаття 2.2.7.

       Вищими формами вирішення територіальною громадою питань місцевого значення та місцеві вибори.

 

Глава 2.3.     Місцевий   референдум.

Стаття 2.3.1.

      Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

       Жителі села беруть участь у місцевих референдумах. Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення територіальною громадою села важливих питань, віднесених до відання місцевого самоврядування. На місцевий референдум не можуть бути внесені питання віднесені законом до віддання органів державної влади, а також питання затвердження бюджету та встановлення місцевих податків. Питання, що не віднесені чинним законодавством до відання місцевого самоврядування, але мають, важливе значення для територіальної громади села, соціально-економічного та культурного розвитку села, можуть бути внесені на місцевий консультативний референдум, наслідки якого не мають обов’язкового характеру.

Стаття 2.3.2.

       Участь у місцевому референдумі є вільною. Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі у місцевому референдумів

Стаття 2.3.3.

       Рішення про проведення місцевого референдуму приймає сільська рада на вимогу депутатів сільської ради.

       Місцевий референдум за місцевою ініціативою проводиться на вимогу не менш як 10% жителів села, які постійно проживають на даній території і мають право голосу.

Стаття 2.3.4.

       Порядок підготовки та проведення місцевого референдуму визначається законом.

Стаття 2.3.5.

       Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини жителів села, які взяли участь у голосуванні. Рішення міського референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою місцевого самоврядування або державної влади. Рішення місцевого референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення   місцевого референдуму протягом десяти днів після його проведення.

Рішення місцевого референдуму набувають чинність з моменту опублікуваня. Про результати голосування на консультативному місцевого референдумі сільський голова у десятиденний термін інформує органи і посадових осіб до відання яких віднесенні питання, що були предметом консультативного референдуму.

Глава 2.4.     Місцеві   вибори.

Стаття 2.4.1.

       Місцеві вибори – це обрання депутатів сільської ради, депутатів районної ради, обласної ради та сільського голови.

     Шляхом сільських виборів можуть зміщуватися інші посади місцевого самоврядування, якщо не передбачено чинним законодавством України.

Стаття 2.4.2.

       Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Ніхто не може бути примушений до участі у місцевих виборах.

Стаття 2.4.3.

       Порядок призначення і проведення місцевих виборів та встановлення результатів голосування визначається законами України.

 

Глава 2.5.   Загальні збори громадян за місцем проживання.

Стаття 2.5.1.

       Загальні збори громадян за місцем проживання складаються по будинках, вулицях, кварталах, з метою:

-         обговорення питань загально місцевого значення;

-         обговорення питань, віднесених до відання загальномісцевих органів місцевого самоврядування, які мають важливе значення для відповідних жителів та подання пропозицій з цих питань;

-         створення органів самоорганізації населення;

-         заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів і посадових осіб місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення;

-         прийняття рішення про участь на громадських засадах жителів села в роботах з благоустрою, у сприянні охорони громадського порядку збереженню житлового фонду, пам’ятників історії і культури, надані допомоги соціально-незахищеним членам громади;

-         прийняти рішення про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування;

-         прийняти рішення про добровільні внески та пожертви відповідальних жителів села на громадські потреби;

-         вирішення інших питань місцевого значення відповідно до чинного законодавства.

Стаття 2.5.2.

       У роботі загальних зборів громадян мають право брати участь жителі села, які мають право голосу на місцевих виборах та проживають на відповідній території. У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, сільський голова, депутати сільської ради, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів державної влади, об”єднань громадян та підприємств.

Стаття 2.5.3.

       Загальні збори громадян скликаються сільським головою за власною ініціативою або з ініціативи депутатів сільської ради, виконавчого комітету чи відповідного органу самоорганізації населення.

       Загальні збори громадян можуть також скликатися сільським головою за пропозицією не менш як однієї третини від загальної кількості відповідних жителів, що мають право голосу на місцевих виборах.

       Розпорядження сільського голови про скликання загальних зборів громадян оприлюднюється не пізніш як за сім днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачаються внести на їх обговорення.

Стаття 2.5.4.

       Загальні збори громадян с правомочними за умови присутності на них не менш половини відповідних жителів села. На загальних зборах громадян головує сільський голова або керівник відповідного органу самоорганізації населення чи особа, визначена сільським головою. Для ведення протоколу загальних зборів громадян обирається секретар зборів. Порядок денний загальних зборів затверджується загальними зборами за пропозицією сільського голови.

       Сільський голова, сільська рада та її виконавчі органи , відповідний орган самоорганізації населення сприяють підготовці і проведенню загальних зборів громадян, надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально-технічні засоби, інформаційні та додаткові матеріали.

Стаття 2.5.5.

       Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів громадян. До протоколу загальних зборів громадян додається список їх учасників із зазначенням місця їх проживання.

Стаття 2.5.6.

       Загальні збори громадян з розгляду питань приймають рішення. Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритими або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території, та підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.

 

Стаття 2.5.7.

       Рішення загальних зборів громадян є обов’язковим для виконання органами самоорганізації населення і враховуються органами місцевого самоврядування. Рішенням зборів прийняти з питань, що мають важливе значення для територіальної громади села, віднесених до компетенції органів державної влади або органів місцевого самоврядування, мають рекомендаційний характер.

 

Глава 2.6.   Колективні та індивідуальні звернення жителів села

до органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 2.6.1.

       Жителі села незалежно від їх віку та громадянства мають право направляти колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

       Жителі села мають право особисто звертатися до органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових і службових осіб з питань віднесених до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.6.2.

       Колективні звернення, підписані більш як п’ятдесятьма жителями села розглядаються органами і посадовими особами місцевого самоврядування, до яких вони надійшли у невідкладному порядку. Інформація про колективні звернення підписані більш як п’ятдесятьма жителями села, негайно передається до сільської ради . Колективні звернення жителів села можуть мати на меті:

-         внесення до сільської ради, сільського голови, виконавчого комітету сільської ради конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку села;

-         аналіз роботи сільського голови, сільської ради, її виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком села, станом довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, віднесених чинним законодавством України до відання сільського самоврядування;

-         порушення питання про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;

-         порушення питання про недовіру посадовій особі органу сільського самоврядування;

-         та інше.

Глава 2.7.   Громадські слухання.

Стаття 2.7.1.

       Жителі села мають право брати участь у громадських слуханнях, тобто зустрічатися з депутатами сільської ради та посадовими особами органів сільського самоврядування, під час яких заслуховується інформація про виконання ними службових обов’язків або окремих доручень, чи про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси територіальної громади села, жителів села, порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань, місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

       Метою громадських слухань є здійснення контролю за роботою депутатів сільської ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Стаття 2.7.2.

       Громадські слухання можуть проводиться з ініціативи сільського голови, сільської ради або її постійної комісії, органів самоорганізації населення та з ініціативи жителів села. Громадські слухання з ініціативи жителів села можуть проводитися за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане не менш як п’ятистам жителями села. Громадські слухання скликаються сільським головою.

Стаття 2.7.3.

       На громадські слухання запрошуються посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати місцевого самоврядування, депутати районної ради, керівники органів самоорганізації населення, представники політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ, та організацій, діяльність яких пов’язана з питанням, що обговорюється.

Стаття 2.7.4.

       На громадських слуханнях:

-         заслуховуються доповіді і інформації про роботу сільського голови, сільської ради, постійних комісій сільської ради, окремих депутатів, виконавчих органів сільської ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення;

-         обговорюються проекти рішень сільської ради та її виконавчого комітету з метою внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, що віднесені до відання місцевого самоврядування

-         порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.7.5.

       Підготовку громадських слухань забезпечує виконавчий комітет сільської ради.

Стаття 2.7.6.

       Про час і місце проведення та питань, які виносяться на громадські слухання жителі села сповіщаються секретарем сільської ради не пізніше як за 10 днів до їх проведення.

Стаття 2.7.7.

       Проведення громадських слухань, організовує секретар сільської ради або голова постійної комісії до відання якої входять питання, що винесені на громадські слухання.

Стаття 2.7.8.

       На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому зазначається дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції. До протоколу може додаватися інформація про звіт особи, яка запрошена на слухання. Веде протокол секретар виконавчого комітету сільської ради. Протокол громадського слухання підписується особою, яка здійснює його проведення та особою, яка веде протокол і передається сільському голові.

Стаття 2.7.9.

       Пропозиції вважаються внесеними за результатами громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини жителів села, які взяли в ньому участь. Про результати громадського слухання секретар сільської ради інформує жителів села в десятиденний строк.

 

Глава 2.8.   Місцеві ініціативи.

Стаття 2.8.1.

       Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд сільською радою будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування. Місцева ініціатива передбачає внесення до сільської ради проекту нормативно – правового акту з питань віднесених до її відання.

Стаття 2.8.2.

       Суб’єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів територіальної громади села. (20 чол). Проекти нормативно-правових актів, внесених в порядку місцевої ініціативи, які підтримані підписами не менш як десяти відсотків жителів села, які мають право голосу на місцевих виборах, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії сільської ради.

Стаття 2.8.3.

       Розглянувши питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні сільської ради з обов’язковою участю членів ініціативної групи.

Стаття 2.8.4.

       Рішення прийняті сільською радою з питань внесених в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, встановленому сільською радою.

 

Глава   2.9.   Участь у роботі органів місцевого

самоврядування та робота на виборних посадах

місцевого   самоврядування.

Стаття 2.9.1.

       Жителі села мають право бути присутніми на відкритих засіданнях сільської ради. Особи, що виявили бажання відвідати сесію сільської ради, повинні не пізніш як за день, до її відкриття подати відповідну заяву на ім.”я секретаря ради, на якого покладається обов’язок організувати таке відвідування. У разі неможливості забезпечити відвідування сесії сільської ради жителями села з організаційних чи технічних причин, секретар ради повинен забезпечити її трансляцію по сільській радіомережі. Відмова жителям села у відвідані сесії сільської ради, яка не пов’язана з організаційними чи технічними причинами, повинна бути оформлена у письмовій формі.

       Жителі села мають право без будь-яких обмежень бути присутні і виступати на громадських слуханнях у зв’язку з розробкою проектів сільського бюджету та програми соціально-економічного і культурного розвитку села проектів рішень ради з питань, які становлять суттєвий громадський інтерес. При обговоренні питань, що внесені на громадські слухання, жителям села повинна бути забезпечена можливість вільно висловлювати свою позицію і вносити пропозиції.

Стаття 2.9.2.

       Жителі села мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов’язаних із реалізацією їх консультаційних прав, забезпечення яких віднесені до відання місцевого самоврядування. Жителі села мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.

Стаття 2.9.3.

       Жителям села, які мають право голосу, гарантується право бути обраним на посади в системі сільського самоврядування, які визначені чинним законодавством як виборці, на рівних підставах.

 

Глава 2.10.   Інші форми участі жителів села

у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 2.10.1.

       Перелік форм участі жителів села у здійсненні місцевого самоврядування визначеним цим Статутом, не є вичерпним. Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють ставленню нових форм участі жителів села у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 2.10.2.

       Крім передбачених главами 2.3. і 2.9 цього Статуту можуть бути використані такі форми участі жителів села у здійсненні місцевого самоврядування:

-         громадське обговорення проектів актів сільської ради та інших органів місцевого самоврядування. Підлягають оприлюдненню з метою проведення громадського обговорення проекти планів економічного і соціального розвитку села, сільського бюджету, цільових програм сільського розвитку;

-         членство в комісіях, які утворюються на громадських засадах при органах і посадових особах місцевого самоврядування;

-         участь у роботі громадських рад, що утворюються при сільській раді з метою вивчення потреб окремих категорій жителів села та існуючої практики надання їм соціальних послуг в системі місцевого самоврядування залучення їх до здійснення місцевого самоврядування;

-         участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень, сільської ради з питань що мають суттєве значення для територіальної громади села, визначають основні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку села;

-         робота в органах самоорганізації населення, виконання на громадських засадах робіт по благоустрою території села, наданню послуг соціально-незахищеним жителям села;

-         надання матеріальної фінансової допомоги місцевому самоврядування у формі добровільних пожертв, внесків до фондів, що утворюються органами місцевого самоврядування з метою надання допомоги соціально-незахищеним жителям села або з метою сприяння культурному і духовному розвитку підтриманню в належному стані пам’ятників історії, культури і архітектури, природних пам’ятників.

 

РОЗДІЛ   ІІІ.

Органи і посадові особи   місцевого самоврядування

Глава 3.1.   Загальні засади побудови

системи   органів місцевого самоврядування.

Стаття 3.1.1.

       Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування включає:

-         представницький орган місцевого самоврядування, сільську раду;

-         сільського голову;

-         виконавчий орган місцевого самоврядування, виконавчий комітет.

Стаття 3.1.2.

       Сільський голова, сільська рада та її виконавчий орган здійснюють свою діяльність щодо реалізації функцій місцевого самоврядування за дорученням територіальної громади села від її імені та в її інтересах. Виконавчий комітет сільської ради здійснює надані йому законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.

Стаття 3.1.3.

     Діяльність органів місцевого самоврядування базується на засадах законності вчасності підконтрольності, підзвітності перед територіальної громади села, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок сільської влади, забезпечення повноти здійснення функцій місцевого самоврядування та пріоритету інтересів жителів села при їх здійсненні. Розподіл повноважень між органами і посадовими особами місцевого самоврядування здійснюється згідно законодавства і цього Статуту. Повноваження, які можуть передаватися, та порядок їх передачі визначається законом.

Глава 3.2.   Сільська рада.

Стаття 3.2.1.

       Сільська рада є представницьким органом місцевого самоврядування єдиним органом представницької влади територіальної громади села.

Стаття 3.2.2.

       Сільська рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів сільської ради визначаються Конституцією і законами України та цим Статутом.

Стаття 3.2.3.

       Загальний склад сільської ради встановлюється в межах визначених законодавством, рішенням сільської ради, яке приймається перед черговими виборами депутатів сільської ради. Крім депутатів до складу сільської ради входить за посадою сільський голова.

Стаття 3.2.4.

       Депутат сільської ради особа, яка шляхом вільних виборів підлягається територіальною громадою села повноваженнями представляти інтереси своїх виборців та здійснювати функції місцевого самоврядування, віднесені законодавством до відання сільської ради. Депутат сільської ради здійснює свої повноваження, як правило на громадських засадах. Сільська рада може прийняти рішення щодо оплати роботи окремих депутатів, які займають в раді виборні посади на постійній основі. Грошова винагорода депутатів, які працюють в сільській раді на постійній основі, виплачується з сільського бюджету в розмірі визначених рішенням ради. Депутат сільської ради не може мати іншого представницького мандату та займати виборні посади в системі місцевого самоврядування.

       Депутат сільської ради складає присягу такого змісту:

“Вступаючи в права депутата Новозбур”ївської сільської ради, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо села Нова Збур”ївка та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, обстоювати їх права і свободи. Присягою додержуватися Конституції України, законів України. Статуту територіальної громади села Нова Збур”ївка, виконувати свої обов’язки в інтересах територіальної громади села”.

       Повноваження депутатів сільської ради припиняються одночасно із припиненням повноважень сільської ради у випадках та у порядку, передбачених законодавством. Повноваження депутата сільської ради за рішенням ради припиняються достроково у разі:

-         складання повноважень за особистою заявою;

-         виїзду на постійне місце проживання

-         набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього

Стаття 3.2.5.

       Строк повноважень, сільська рада – чотири роки. Сільська рада є повноваженою за умови обрання не менш як двох третин від встановленого радою складу. Повноваження сільської ради починаються з моменту офіційного повідомлення виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів Повноваження сільської ради припиняється в день офіційного оголошення територіальною виборчою комісією про обрання сільської ради нового скликання. Підстави і порядок довгострокового припинення повноважень сільської ради визначаються законодавством.

Стаття 3.2.6.

       Основною організаційною формою роботи сільської ради є її сесія. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій.

       Сесія сільської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Порядок скликання чергових та позачергових сесій сільської ради визначається законодавством. На сесіях сільської ради розглядаються найважливіші питання, віднесені до відання місцевого самоврядування за виключенням питань, які у відповідності із принципом розподілу влад віднесені до відання сільського голови і виконавчих органів сільської ради.

       Пропозиції до порядку денного сесії сільської ради можуть вноситися сільським головою, депутатами сільської ради, постійними комісіями, виконавчим комітетом. Порядок підготовки і розгляду на сесіях сільської ради питання порядку денного, а також її пленарних засідань, визначаються регламентом сільської ради.

       Сесія сільської ради проводиться гласно і носить відкритий характер. На сесії мають право бути присутні жителі села, представники засобів масової інформації, політичний партій і громадських організацій. Рішення сільської ради приймається відкритим або таємним голосуванням. Порядок прийняття рішення сільською радою визначається регламентом. Прийняті на сесії рішення сільської ради підписуються сільським головою. Рішення сільської ради нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню в десятиденний строк з моменту прийняття і набувають чинність для оприлюднення.

Глава 3.3.   Постійні комісії сільської ради.

Стаття 3.3.1.

       Постійні комісії сільської ради є постійно-діючими органами, які обираються з числа депутатів ради на строк її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання ради для здійснення контролю за виконанням рішень сільської ради її виконавчих органів.

       До складу постійних комісій входять її голова, члени комісії і секретар. Перелік постійних комісій та їх персональний склад визначаються новообраною сільською радою на першій сесії.

       Постійні комісії за дорученням сільської ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку села, сільського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради.

       Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження сільської ради, готують висновки з цих питань.

       Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії складає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, організовую роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій. В разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження, його функції здійснює секретар комісії.

       Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і воно є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина від загального складу.

       Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами підприємств, установ і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений строк.

       Постійна комісія для розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості вчених і спеціалістів. Питання, які належать до віддання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря ради розглядатися комісіями на спільних засіданнях.

       Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед сільською радою. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом сільської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

       З метою підготовки та попереднього розгляду окремих питань, які мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку села, сільська рада утворює тимчасові комісії, які здійснюють повноваження передбачені цим Статутом для постійних комісій.

Стаття 3.3.2.

       Депутати сільської ради можуть об’єднуватися у депутатські групи, фракції, клуби та інші добровільні депутатські об”єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі.

       Порядок утворення та реєстрації депутатських об”єднань, їх повноваження визначаються регламентом сільської ради.

Стаття 3.3.3.

       Посадовою особою сільської ради, яка відповідає за організацію її роботи, є секретар ради. Секретар ради обирається сільською радою за пропозицією сільського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради. Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю

 

Глава 3.4   Сільський голова.

Стаття 3.4.1.

      Сільський голова є головною посадовою особою сільської громади. Сільський голова за посадою очолює виконавчий комітет сільської ради та головує на засіданнях сільської ради. Сільський голова обирається жителями села, які мають право голосу, строком на чотири роки шляхом вільних виборів на основі загального, прямого рівного виборчого права таємному голосуванні. Сільський голова може бути обраним будь-який житель села, який має право голосу. Порядок обрання сільського голови визначається законодавством.

Стаття 3.4.2.

       Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчується в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи. Сільський голова складає на пленарному засіданні сільської ради присягу наступного змісту.

-         “ Я, волею територіальної громади села, обраний сільським головою, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність народу України. Зобов’язуюсь суворо дотримуватись Конституції і законів України, усіма своїми справами дбати про благо села і добробут його мешканців, отстоювати права свободи і законні інтереси громадян.”

       Якщо вибори сільського голови проведені одночасно з виборами депутатів то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної ради після складання присяги депутатами ради. Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково на підставах і в порядку передбаченими законодавством. Повноваження сільського голови припиняються достроково територіальною громадою села шляхом місцевого референдуму. Рішення про проведення сільського референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови приймається сільською радою, як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини жителів села.

       Повноваження сільського голови вважаються достроково припиненими у випадках:

-         його звернення з особистою заявою до сільської ради про складання ним повноважень голови;

-         набрання законної сили обвинувальним вироком щодо голови;

-         визнання його судом недієздатним безвісно відсутнім або оголошення таким що помер;

-         припинення громадянства;

-         порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою встановлених законодавством;

-         його смерті

       У разі дострокового припинення повноважень сільського голови проводяться позачергові вибори сільського голови порядку, передбаченому законодавством. При достроковому припиненні повноважень сільського голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов’язки з організаційної роботи сільської ради здійснює за рішенням ради секретар ради, а з організації роботи виконавчого комітету ради заступник сільського голови з виконавчої роботи.

Стаття 3.4.3.

       Сільський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження

Стаття 3.4.4.

       На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів сільської ради, передбачені законом про статус депутатів місцевих рад якщо інше не встановлено законом.

Стаття 3.4.5.

       Сільський голова має заступника з виконавчої роботи.

 

Глава 3.5.   Виконавчий комітет сільської ради.

Стаття 3.5.1.

       Виконавчий комітет сільської ради є виконавчим і розпорядчим органом місцевого самоврядування, який утворюється радою на строк її повноважень. Очолює виконавчий комітет сільський голова. У разі відсутності сільського голови виконання ним своїх обов’язків організовує роботу заступник сільського голови. Виконавчий комітет є юридичною особою, має свою печатку та інші реквізити юридичної особи.

Стаття 3.5.2.

       Кількісний склад виконавчого комітету сільської ради визначається сільською радою, а персональний склад затверджується радою за пропозицією сільського голови. До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть бути включені депутати сільської ради, крім секретаря ради. Члени виконавчого комітету сільської ради виконують свої обов’язки, як правило, на громадських засадах за рішенням сільської ради окремі члени виконавчого комітету сільської ради можуть працювати на постійній основі.

Стаття 3.5.3.

       Повноваження виконавчого комітету сільської ради визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Стаття 3.5.4.

       Виконавчий комітет сільської ради є підзвітним і підконтрольним сільській раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень, органів виконавчої влади також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Звітує про роботу виконавчого комітету сільський голова. Сільська рада з власної ініціативи або з ініціативи жителів села може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск, ініціатива жителів про розпуск виконавчого комітету сільської ради повинна бути підтримана не менш як десятою частиною жителів села, які мають право голосу. Підстава на яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету сільської ради підлягають оприлюдненню в сільських засобах масової інформації.

       Засідання виконавчого комітету сільської ради скликаються сільським головою або заступником сільського голови з виконавчої роботи в разу відсутності сільського голови чи неможливості виконання ним своїх обов’язків в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Стаття 3.5.6.

       Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснює секретар виконкому сільської ради, який призначається на посаду у порядку визначеному чинним законодавством.

Стаття 3.5.7.

       Виконавчий комітет сільської ради в межах своїх повноважень, приймає рішення. Рішення виконавчого комітету сільської ради приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються сільським головою.

РОЗДІЛ   ІУ.

ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ.

Глава 4.1. Система та загальні засади організації

діяльності органів самоорганізації населення.

Стаття 4.1.1.

       Органи самоорганізації населення утворюються на підставі рішення сільської ради з ініціативи жителів села.

Стаття 4.1.2.

       Територія у межах якої діє органи самоорганізації населення закріпляються рішенням сільської ради і має відповідати території проживання жителів села, які утворили цей орган.

Стаття 4.1.3.

       Строк повноважень органів самоорганізації населення визначається жителями відповідних територій села самостійно.

Стаття 4.1.4.

       Облік органів самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом сільської ради.

Стаття 4.1.5.

       Персональний склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами.

Стаття 4.1.6.

       Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається законом.

 

Глава 4.2.   Порядок формування органів

самоорганізації   населення.

Стаття 4.2.1.

       Рішення про утворення органу самоорганізації населення приймаються загальними зборами громадян, які проживають на відповідній території села.

Стаття 4.2.2.

       За рішення виконавчого комітету, яке приймається на пропозицію жителів села, вибори органів самоорганізації населення можуть проводитися на основі загального рівного прямого виборчого права при таємному голосуванні по виборчих дільницях.

Стаття 4.2.3.

       За рішенням сільської ради витрати пов’язані із підготовкою та проведенням виборів органів самоорганізації населення, проводяться за рахунок сільського бюджету.

Стаття 4.2.4.

       Голова органу самоорганізації населення обирається на засіданні органу або безпосередньо жителями відповідної території села.

Стаття 4.2.5.

       Підготовка і проведення виборів органів самоорганізації населення здійснюється відкрито і гласно. Результати виборів оприлюднюються в засобах масової інформації села.

 

Глава 4.3.   Здійснення повноважень органів

самоорганізації населення.

Стаття 4.3.1.

       Повноваження органів самоорганізації населення визначаються законом і передаються їм сільською радою.

Стаття 4.3.2.

       Здійснення повноважень органів самоорганізації населення не повинно задавати шкоди інтересам територіальної громади села. Органів самоорганізації населення та їх голови не можуть здійснювати повноваження сільської ради.

Стаття 4.3.3.

       Органи самоорганізації населення самостійно здійснюють управління переданого їм майна і коштів у відповідності із програми соціально-економічного та культурного розвитку села.

Стаття 4.3.4.

       Органи і посадові особи місцевого самоврядування надають допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечують їх інформацією, приміщенням, засобами зв’язку в межах кошторису виконавчого комітету.

РОЗДІЛ У.

МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ

МІСЦЕВОГО   САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 5.1. Комунальна власність села.

 

Стаття 5.1.1.

       Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування згідно з Конституцією України є рухоме і нерухоме майно, доходи сільського бюджету, позабюджетні цільові та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності сільської громади, а також об’єкти спільної власності територіальних громад Херсонської області, що перебувають в управлінні обласної ради.

Стаття 5.1.2.

       До комунальної власності територіальної громади села включається рухоме і нерухоме майно, зареєстроване у визначеному законодавством порядку. Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади села визначається рішенням сільської ради відповідно законодавства.

       До комунальної власності села можуть належати:

-         земля та інші природні ресурси;

-         комунальні підприємства села;

-         банки, страхові товариства, заклади і установи культури, освіти, спорту, охорони здоров”я, соціального обслуговування та інше майно;

-         частки /пай/ у майні підприємства;

-         нерухоме майно, що передається у комунальну власність села за рішенням суду;

-         комунальний житловий та не житловий фонд села;

-         доходи місцевого бюджету села, позабюджетні, та інші кошти та депозити села в банківських установах, цінні папери, інші передбачені чинним законодавством фінансові ресурси;

-         інше рухоме й нерухоме майно визначене чинним законодавством.

       У комунальній власності сільської громади знаходяться об’єкти, що мають важливе загальносільське значення для життєзабезпечення села. Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації визначається рішенням сільської ради.

Стаття 5.1.3.

       Суб’єктом права комунальної власності села є сільська рада. Сільська рада, виконавчий комітет та його відділи територіальної громади села відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності територіальної громади села. Рішення про відчудження комунального майна приймає сільська рада.

Стаття 5.1.4.

       Оперативне управління об’єктами комунальної власності села здійснюють виконавчі органи сільської ради, на які покладаються наступні функції:

-         підготовка пропозицій на розгляд сільської ради щодо прийняття об’єктів до комунальної власності сільської ради;

-         надання згоди на передачу в оренду об’єктів комунальної власності села;

-         реалізація затвердженої рішенням сільської ради програми приватизації комунального майна села.

Стаття 5.1.5.

       Загальний контроль за використанням об’єктів комунальної власності села здійснює сільський голова.

       Сільський голова раз на рік інформує сільську раду про стан комунальної власності села, реєстрацію відчуження або придбання об’єктів комунальної власності.

Глава 5.2. Фінансова основа села.

Стаття 5.2.1.

       Фінансова основа села складається:

-         коштів сільського бюджету;

-         коштів позабюджетних фондів;

-         коштів сільської ради та виконавчого комітету;

-         фінансово – кредитних ресурсів;

-         страхових ресурсів;

-         коштів отриманих від цінних паперів;

-         коштів отриманих від приватизації комунального майна села;

-         коштів органів територіальної громади місцевого самоврядування;

-         інших фінансових ресурсів переданих селу згідно чинного законодавства.

Стаття 5.2.2.

       В сільський бюджет надходять кошти: плата за землю, за користування природними ресурсами від природо користувачів, розмір якої встановлюються сільською радою в межах визначених законодавством, інші надходження згідно законодавства.

Стаття 5.2.3.

       Територіальна громада села безпосередньо або через органи місцевого самоврядування села може об’єднувати на договорних засадах на праві спільної власності об’єкти права комунальної власності, а також кошти сільського бюджету для виконання спільних проектів або спільного фінансування комунальних підприємств, установ, організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.

Глава 5.3. Сільський бюджет.

Стаття 5.3.1.

       Село має власний бюджет, який розробляється затверджується і виконується органами місцевого самоврядування самостійно, в межах їх повноважень. Будь – яке втручання в розробку, затвердження і виконання бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування інших територіальних громад не допускається за виконанням випадків, передбачених чинним законодавством.

Стаття 5.3.2.

       Бюджет села складається з поточного бюджету і бюджету розвитку.

Стаття 5.3.3.

      Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансуванні установ і закладів що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань і не належать до бюджету розвитку.

Стаття 5.3.4.

       Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку села, пов’язаних із здійсненням інвенстаційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов’язаних з розширеним відтворенням.

Стаття 5.3.5.

       В доходи сільського бюджету зараховується:

-         місцеві податки та збори крім винятків передбачених законодавством;

-         фінансові ресурси (дотації, субсидії, субвенції та інші трансферти);

-         частина доходів від приватизації комунальної власності села;

-         штрафи і відшкодування за екологічні збитки;

-         інші кошти тримані від господарської діяльності органів місцевого самоврядування.

       Сільський бюджет повинен бути достатнім для виконання функцій місцевого самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних потреб. З метою збалансованості сільського бюджету сільська рада може встановлювати розмір його дефіциту.

       Стаття 5.3.6.

       Видаткова частина сільського бюджету окремо передбачає видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку. Видатки поточного бюджету окремо передбачаються видатки, пов’язані із виконанням самоврядних повноважень і видатки пов’язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 5.3.7.

       Доходи сільського бюджету отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатків, що утворилися внаслідок збільшення надходжень до бюджету або економії у видатках, вилученню не підлягають, крім випадків, передбачених законодавством. Рішення про використання таких коштів приймається сільською радою.

Стаття 5.3.8.

       Сільський бюджет повинен передбачити резервний фонд, який використовується сільським головою без попереднього погодження сільською радою для фінансування передбачених видатків в установленому порядку. Видатки резервного фонду включаються до звіту про виконання сільського бюджету.

Стаття 5.3.9.

       Контроль за виконанням бюджету здійснює сільська рада. Контроль за використанням коштів сільського бюджету відповідними підприємствами, організаціями і установами здійснює виконавчий комітет.

Глава 5.4. Позабюджетні (цільові) і валютні фонди.

Стаття 5.4.1.

       Сільська рада може утворювати позабюджетні (цільові) і валютні фонди та визначити порядок використання коштів цих фондів у відповідності до законодавства. Порядок формування та використання коштів позабюджетні (цільові) і валютні фонди визначається відповідними положеннями які затверджуються рішенням сільської ради.

Стаття 6.1.4.

       Всі органи і посадові особи сільського самоврядування зобов’язані сприяти забезпеченню додержання прав, законних інтересів об”єднань громадян.

Глава 6.2. Відповідальність органів і посадових осіб

місцевого самоврядування перед державою, юридичними та фізичними особами.

Стаття 6.2.1.

       Органи і посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність перед державою у разі порушення ними Конституції України і діючого законодавства. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється згідно з законодавством.

Стаття 6.2.2.

       Акти, прийняті в системі місцевого самоврядування можуть зупинитися лише з мотивів їхньої невідповідальності Конституції України, законам України у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Стаття 6.2.3.

       Висновок суду про визнання невідповідності діяльності сільської ради чи сільського голови Конституції України і діючому законодавству України може бути підставою для розгляду Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів відповідного органу чи посадової особи місцевого самоврядування.

Стаття 6.2.4.

       Шкода, завдана юридичними і фізичними особами в результаті неправомірних рішень дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування відшкодовується за рахунок коштів відповідного сільського бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування за рахунок їх власних коштів у порядку встановленому законодавством.

Стаття 6.2.5.

       Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за виконання визначених законодавством повноважень органів виконавчої влади в порядку встановленому законодавством.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

     Статут територіальної громади прийнято сесією сільською радою

Статут підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку.

Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом сільської ради.