Виконком сільської ради

Головна статті
Виконком сільської ради
Про схвалення проекту програми економічного, соціального та культурного розвитку громади Новозбур’ївської сільської ради на 2017 рік.
Про організацію на території Новозбур’ївської сільської ради виконання покарання у вигляді громадських робіт
Про хід виконання заходів програми розвитку культури і духовності на території Новозбур‘ївськоїсільської ради на 2015 -2020 роки
Про зміну та впорядкування нумерації житлових будинків та земельних ділянок розташованих по вулиці Лісна з №1 по №13 з №2 по №8
Всі сторінки


 

Новозбур”ївська  сільська  рада  Голопристанського  району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  27.01.2017 №1

с. Нова Збур”ївка

 

Про схвалення проекту програми

економічного, соціального та

культурного розвитку громади

Новозбур’ївської сільської ради

на 2017 рік.

 

 

       Керуючись  статею 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком сільської  ради

                                                     В И Р І Ш И В:

       1. Схвалити проект програми економічного, соціального та культурного розвитку громади  Новозбур’ївської сільської ради на 2017 рік /далі Програма/, що додається, та винести його на розгляд сесії сільської ради.

       2. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити реалізацію поставлених завдань Програми та здійснювати контроль за виконанням заходів та двічі на рік заслуховувати хід її виконання, після її затвердження.

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пелих В.А.

 

Сільський голова                                                Т.І.СамойленкоНовозбур”ївська  сільська  рада  Голопристанського  району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                                                                                                                              

від 27.01.2017 №3

с. Нова Збур”ївка

 

Про організацію на території                                  

Новозбур’ївської сільської ради

виконання покарання у

вигляді громадських робіт

     Розглянувши лист Голопристанського районного відділу уповноваженого органу з питань пробації Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції від 03.01.2017 №23/16/11.03, відповідно  статтям 30-1 та 321-3 Кодексу Україхни про адміністративні правопорушення кримінально-виконавчого Кодексу України покарання у виді громадських робіт відбувається за місцем проживання засудженого, керуючись   статтею 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком сільської ради

В и р і ш и в: 

       1. Погодити з кримінально-виконавчою інспекцією  перелік об’єктів на яких засуджені відбувають  громадські роботи та видів цих робіт /додається/.

       2. Затвердити шефом-наставником до осіб засуджених до громадських робіт інспектора апарату сільської ради Каткова Ю.О.

       3. Шефу наставнику до осіб засуджених до громадських робіт, інспектору апарату сільської ради Каткову Ю.О.:

3.1.Проводити контроль за виконанням засудженими визначеними для них робіт та дотримання правил техніки безпеки.

3.2. Своєчасно повідомляти  кримінально-виконавчу інспекцію про ухилення засудженого відбування покарання та проведення його на інше місце роботи, появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння, порушення громадського порядку.

3.3. Ведення обліку та щомісячне інформування кримінально-виконавчої інспекції про кількість відпрацьованих засудженим годин і його ставлення до праці.

     4.Рішення виконкому від 28.01.2016 року №7 вважати таким що втратило чинність.

       5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань виконавчих органів ради Пелих В.А.

 

Сільський  голова                                    Т.І.Самойленко

 

Погоджено                                                                           Затверджено

начальник Голопристанського                                          сільський голова

районного відділу уповноваженого                                 Новозбур’ївської сільської

органу з питань пробації Південного                               ради

міжрегіонального управління з питань

виконання кримінальних покарань та                             _________Т.І.Самойленко

пробацій Міністерства юстиції

ст. летенант внутрішньої служби

_____________ С.І. Риженко

 

П Е Р Е Л І К

 об’єктів для відбування  покарання  у вигляді  громадських  робіт  на  території  Новозбур’ївської сільської ради, Голопристанського району,

 Херсонської області

 

п/п

Назва об”єкту

Місце роботи

Вид робіт

Відповідальна особа

1

Новозбур”ївська сільська рада

 

Адмінбудівля сільської ради

Косметичний ремон наружних робіт, фарбування.

Інспектор апарату сільської ради Катков Ю.О.

 

2

 

 

Територія Новозбур”ївської сільської ради

Прибирання на узбіччі доріг, вапнування дерев, прибирання на сміттєзвалищі

Інспектор апарату сільської ради Катков Ю.О.

 

 3

 

 

 

Кладовище

Прибирання на території сміття, знищення бур’янів

 

 

Інспектор апарату сільської ради Катков Ю.О.

 

 4

 

 

 

Парк

Прибирання території, посадка дерев, полив, вапнування

 

 

Інспектор апарату сільської ради Катков Ю.О.

 

  5

 

Стадіон

Косіння трави

Інспектор апарату сільської ради Катков Ю.О.

 

 6

 

СБК

Прибирання сміття, косметичний ремонт

Директор СБК Братченко МВ

 

 7

 

територія Свято Успенського храму села Нова Збур‘ївка

Прибирання на території сміття, косіння  трави

Прибирання сміття, косметичний ремонт

Інспектор апарату сільської ради Катков Ю.О.

 

Секретар виконкому                                         С.М.Погребняк


 


Новозбур”ївська  сільська  рада  Голопристанського  району

Херсонської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я

 

                                                                                                                                                                                           

від 27.01.2017 №2

с. Нова Збур”ївка

Про хід виконання заходів

програми розвитку культури

і духовності на території

Новозбур‘ївськоїсільської ради

на 2015 -2020 роки

     Розглянувши хід виконання програми розвитку культури і духовності на території Новозбур‘ївської сільської ради на 2015-2020 роки слід відмітити,

що Програма розвитку культури і духовності на території Новозбур‘ївської сільської ради на 2014-2020 роки затверджена рішенням Новозбур‘ївської сільської ради сорок четвертої сесії VI скликання від 17 грудня 2014 року № 519 на виконання якої проводиться відповідна робота яка направлена на збереження і використання культурних цінностей, охорону та популяризацію культурної спадщини, створення умов для творчого розвитку культури, відродження та подальший розвиток народних традицій, обрядів, звичаїв.

У комунальній власності сільської ради знаходяться будинок культури, бібліотека №1 та бібліотека №2, школа мистецтв.

 Чисельний склад працівників будинку культури складає 10 чоловік, з них: на повний посадовий оклад працює 8, на 0,5% – 2 чоловіка.

Протягом 2016 року проведено реконструкцію існуючого даху будинку культури а саме замінено м‘яку крівлю на метало профіль на загальну суму 1552381 гривень. Виділено кошти та придбано матеріали на суму18000  для проведення косметичних ремонтів кабінетів.

     На виконання розділів програми а саме:

- розділу1.Збереження національних традицій та звичаїв.

Забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору громади у Будинку культури працює 5 колективів художньої самодіяльності, з них ансамбль народної пісні «Збурівчанка», вокальний ансамбль «Тавричанка», вокальний дует «Струни серця»,дитячий вокальний ансамбль «Дзвіночок», дитячий хореографічний ансамбль «Мрія»,. В листопаді  проведено творчий звіт будинку культури „З Україною в серці”, який показав відповідний рівень самодіяльної творчості Новозбур‘ївської громади.

- розділу 2 Забезпечення якісно нового змісту роботи бібліотек для повноцінного задоволення інформаційних потреб населення. Здійснення заходів щодо створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека – XXI"програми за 12 місяців 2016 року послугами бібліотек №1 та№2 охоплено 1427 чоловік, книговидача становить 21000 екземплярів, поповнено бібліотечний фонд по системі 230 екземплярів книжок, на суму 11000 гривень.  Проведено підписку періодичних видань на суму 5 000 гривень.

-розділу 3 „Розвиток школи естетичного виховання”  Шостою сесією сільської ради сьомого скликання від 06.07.2016 року створено юридичну особу, Новозбур‘ївська школа мистецтв Голопристанського району, Херсонської області де працює п‘ять викладачів та відкрито музичне відділення та віділення образотворчого мистецтва які відвідують 51 учень. Планується у вересні місяці відкриття відділення хореографії.


 -розділу 6 „Охорона культурної спадщини”. З метою збереження пам’яток історії та культури, які знаходяться на території сільської ради, у травні 2016 року проведено перевірку стану збереження пам’яток культурної спадщини. Проведено фото фіксацію та опис технічного стану пам‘яток, пам’ятників, братських могил, пам’ятних знаків. На сьогодні стоїть питання їх паспортизації. Але слід зазначити, що сьогодні відкрите питанням  капітального ремонту опалювальної системи будинку культури,.


Виходячи з вищезазначеного, керуючись статею 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про хід виконання програми розвитку культури і духовності в районі на 2015 – 2020 роки взяти до відома.

2. Рекомендувати виконавчому комітету сільської ради тримати на постійному контролі виконання програми розвитку культури і духовності на території сільської ради а саме:

2.1. Тримати на постійному контролі питання проведення ремонтно – реставраційних робіт будинку культури та його матеріально – технічного забезпечення.

2.2. Здійснювати заходи щодо збереження та поповнення бібліотечним фондом бібліотеки №1 та №2.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань виконавчих органів ради Пелиха В.А.

 

Сільський голова                                                                  Т.І. СамойленкоНовозбур”ївська  сільська  рада  Голопристанського  району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 27.01.2017 №5

с. Нова Збур’ївка

Про зміну та впорядкування

нумерації житлових будинків

та земельних ділянок розташованих

по вулиці Лісна з №1 по №13

з №2 по №8

     Заслухавши інформацію секретаря виконкому Погребняк С.М. щодо впорядкування нумерації житлових будинків та земельних ділянок розташованих по вул. Лісна та  враховуючи той факт, що після нумерації будівель у 80-90 роки минулого століття по вулиці Лісна з №1 по №13 та з №2 по№8 зведені нові житлові будинки, виділено земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) нумерація яким присвоєна хаотично та є подвійні номери житловим будинкам, відповідно до картографічного матеріалу сільської ради, керуючись п. 10б ст. 30, ст.37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком сільської ради

В и р і ш и в:

     1. Змінити  та впорядкувати поштові адреси житловим будинкам та земельним ділянкам в с. Нова Збур‘ївка, які розташовані по вулиціЛісна

 а саме:

Стара нумерація провулку

Нова нумерація провулку

Лісна,1(житловий будинок, власник Кушнір Тетяна Володимирівна)

Лісна,1-б(житловий будинок, власник Кушнір Тетяна Володимирівна)

Лісна,1(житловий будинок, власник Афанасьєв Юрій Васильович)

Лісна,1(житловий будинок, власник Афанасьєв Юрій Васильович)

Лісна,1(житловий будинок, власник Кумпан Анатолій Володимирович)

Лісна,1-а(житловий будинок, власник Кумпан Анатолій Володимирович)

Лісна,3(житловий будинок, власник Лавриненко Анатолій Васильович)

Лісна,3(житловий будинок, власник Лавриненко Анатолій Васильович)

Лісна,3(житловий будинок, власник Мухортін Олександр Володимирович)

Лісна,3-а(житловий будинок, власник Мухортін Олександр Володимирович)

Лісна,5(житловий будинок, власник Піддубняк-Хабарова Людмила Миколаївна)

Лісна,5-а(житловий будинок, власник Піддубняк-Хабарова Людмила Миколаївна)

Лісна,5(земельна ділянка, власник Бечас Ольга Андріївна)

Лісна,5(земельна ділянка, власник Бечас Ольга Андріївна)

Лісна,7(земельна ділянка, власник Байдюк Галина Петрівна)

Лісна,7(земельна ділянка, власник Байдюк Галина Петрівна)

Лісна,7(земельна ділянка, власник Сахневич Світлана Петрівна)

Лісна,7-а(земельна ділянка, власник Сахневич Світлана Петрівна)

Лісна,9(адмінбудівля Збур‘ївсьгого лісомисливського господарства)

Лісна,9(адмінбудівля Збур‘ївсьгого лісомисливського господарства)

Лісна,11(житловий будинок, власник Єськов Олег Петрович)

Лісна,11-а(житловий будинок, власник Єськов Олег Петрович)

Лісна,11(житловий будинок, власник Єськова Людмила Василівна)

Лісна,11(житловий будинок, власник Єськова Людмила Василівна)

Лісна,13(адмінбудівля Збур‘ївського лісництва)

Лісна,13(адмінбудівля Збур‘ївського лісництва)

Лісна,2-а(житловий будинок, власник Глущенко Євгенія Іванівна)

Лісна,2(житловий будинок, власник Глущенко Євгенія Іванівна)

Лісна,2(житловий будинок, власник Бутенко Григорій Володимирович)

Лісна,2-а(житловий будинок, власник Бутенко Григорій Володимирович)

Лісна,2(земельна ділянка, власник Косоруков Василь Андрійович)

Лісна,2-б(земельна ділянка, власник Косоруков Василь Андрійович)

Лісна,2-в(житловий будинок, власник Павлова Жанетта Федорівна)

Лісна,2-в(житловий будинок, власник Павлова Жанетта Федорівна)

Лісна,2(земельна ділянка, власник Іванов Кирило Андрійович)

Лісна,2-г(земельна ділянка, власник Іванов Кирило Андрійович)

Лісна,2(житловий будинок, власник Капусняк Марія Василівна)

Лісна,2-д(житловий будинок, власник Капусняк Марія Василівна)

Лісна,2(житловий будинок, власник Жовкла Раїса Іванівна)

Лісна,2-є(житловий будинок, власник Жовкла Раїса Іванівна)

Лісна,2-є(земельна ділянка, власник Вітколовська Марія Анатоліївна)

Лісна,2-ж(земельна ділянка, власник Вітколовська Марія Анатоліївна)

Лісна,4(житловий будинок, власник Назаретян Оганес Залвосович)

Лісна,4(житловий будинок, власник Назаретян Оганес Залвосович)

Лісна,4-а(земельна ділянка, власник Назаретян Анна Залівівна)

Лісна,4-а(земельна ділянка, власник Назаретян Анна Залівівна)

Лісна,6(земельна ділянка, власник Трофімчук Сергій Васильович)

Лісна,6(земельна ділянка, власник Трофімчук Сергій Васильович)

Лісна,8(житловий будинок, власник Чурсин Олександр Васильович)

Лісна,8(житловий будинок, власник Чурсин Олександр Васильович)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконкому Погребняк С.М.

Сільський голова                                                     Т.І. Самойленко