Виконком сільської ради

Виконком сільської ради - Про хід виконання заходів програми розвитку культури і духовності на території Новозбур‘ївськоїсільської ради на 2015 -2020 роки

Головна статті
Виконком сільської ради
Про схвалення проекту програми економічного, соціального та культурного розвитку громади Новозбур’ївської сільської ради на 2017 рік.
Про організацію на території Новозбур’ївської сільської ради виконання покарання у вигляді громадських робіт
Про хід виконання заходів програми розвитку культури і духовності на території Новозбур‘ївськоїсільської ради на 2015 -2020 роки
Про зміну та впорядкування нумерації житлових будинків та земельних ділянок розташованих по вулиці Лісна з №1 по №13 з №2 по №8
Всі сторінки

Новозбур”ївська  сільська  рада  Голопристанського  району

Херсонської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я

 

                                                                                                                                                                                           

від 27.01.2017 №2

с. Нова Збур”ївка

Про хід виконання заходів

програми розвитку культури

і духовності на території

Новозбур‘ївськоїсільської ради

на 2015 -2020 роки

     Розглянувши хід виконання програми розвитку культури і духовності на території Новозбур‘ївської сільської ради на 2015-2020 роки слід відмітити,

що Програма розвитку культури і духовності на території Новозбур‘ївської сільської ради на 2014-2020 роки затверджена рішенням Новозбур‘ївської сільської ради сорок четвертої сесії VI скликання від 17 грудня 2014 року № 519 на виконання якої проводиться відповідна робота яка направлена на збереження і використання культурних цінностей, охорону та популяризацію культурної спадщини, створення умов для творчого розвитку культури, відродження та подальший розвиток народних традицій, обрядів, звичаїв.

У комунальній власності сільської ради знаходяться будинок культури, бібліотека №1 та бібліотека №2, школа мистецтв.

 Чисельний склад працівників будинку культури складає 10 чоловік, з них: на повний посадовий оклад працює 8, на 0,5% – 2 чоловіка.

Протягом 2016 року проведено реконструкцію існуючого даху будинку культури а саме замінено м‘яку крівлю на метало профіль на загальну суму 1552381 гривень. Виділено кошти та придбано матеріали на суму18000  для проведення косметичних ремонтів кабінетів.

     На виконання розділів програми а саме:

- розділу1.Збереження національних традицій та звичаїв.

Забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору громади у Будинку культури працює 5 колективів художньої самодіяльності, з них ансамбль народної пісні «Збурівчанка», вокальний ансамбль «Тавричанка», вокальний дует «Струни серця»,дитячий вокальний ансамбль «Дзвіночок», дитячий хореографічний ансамбль «Мрія»,. В листопаді  проведено творчий звіт будинку культури „З Україною в серці”, який показав відповідний рівень самодіяльної творчості Новозбур‘ївської громади.

- розділу 2 Забезпечення якісно нового змісту роботи бібліотек для повноцінного задоволення інформаційних потреб населення. Здійснення заходів щодо створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека – XXI"програми за 12 місяців 2016 року послугами бібліотек №1 та№2 охоплено 1427 чоловік, книговидача становить 21000 екземплярів, поповнено бібліотечний фонд по системі 230 екземплярів книжок, на суму 11000 гривень.  Проведено підписку періодичних видань на суму 5 000 гривень.

-розділу 3 „Розвиток школи естетичного виховання”  Шостою сесією сільської ради сьомого скликання від 06.07.2016 року створено юридичну особу, Новозбур‘ївська школа мистецтв Голопристанського району, Херсонської області де працює п‘ять викладачів та відкрито музичне відділення та віділення образотворчого мистецтва які відвідують 51 учень. Планується у вересні місяці відкриття відділення хореографії.


 -розділу 6 „Охорона культурної спадщини”. З метою збереження пам’яток історії та культури, які знаходяться на території сільської ради, у травні 2016 року проведено перевірку стану збереження пам’яток культурної спадщини. Проведено фото фіксацію та опис технічного стану пам‘яток, пам’ятників, братських могил, пам’ятних знаків. На сьогодні стоїть питання їх паспортизації. Але слід зазначити, що сьогодні відкрите питанням  капітального ремонту опалювальної системи будинку культури,.


Виходячи з вищезазначеного, керуючись статею 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про хід виконання програми розвитку культури і духовності в районі на 2015 – 2020 роки взяти до відома.

2. Рекомендувати виконавчому комітету сільської ради тримати на постійному контролі виконання програми розвитку культури і духовності на території сільської ради а саме:

2.1. Тримати на постійному контролі питання проведення ремонтно – реставраційних робіт будинку культури та його матеріально – технічного забезпечення.

2.2. Здійснювати заходи щодо збереження та поповнення бібліотечним фондом бібліотеки №1 та №2.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань виконавчих органів ради Пелиха В.А.

 

Сільський голова                                                                  Т.І. Самойленко